2019. gada 27. novembrī Klevē, Vācijā, notika oficiālais programmas “Interreg Europe” projekta "BRESE - Eiropas pierobežas reģioni sociālai uzņēmējdarbībai" atklāšanas pasākums.

Projekts “BRESE” uzsākās 2019. gada 1. augustā, kur Latvijas Universitāte pilda zinātniskā padomdevēja partnera lomu. Projekta mērķis ir mazināt dažādus šķēršļus sociālajiem uzņēmumiem un uzlabot reģionālā finansējuma piesaistes iespējas. Tā uzdevums ir salīdzināt pašreizējos politiskos pamatnosacījumus un finansēšanas līdzekļus dažādos Eiropas reģionos, kā arī apmainīties ar labo praksi. Projektā “BRESE” piedalās Rīnas – Vālas Eureģions (Vācija), HAMAG-BICRO – attīstības aģentūra (Horvātija), Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Slovākijas Uzņēmējdarbības aģentūra, Žešovas reģionālās attīstības aģentūra (Polija) un Latvijas Universitāte.

Vairāk par projektu “BRESE” 

Sociālo uzņēmumu darbība paredz veidot tādas uzņēmējdarbības aktivitātes, kas vērstas uz pozitīvas sociālās vai vides ietekmes sasniegšanu, kur gūtā peļņa tiek atkārtoti ieguldīta šo mērķu sasniegšanai. Sociālie uzņēmumi rada jauna sociāli atbildīga biznesa piemēru un tie ir pierādījuši spēju veicināt iekļaujošu izaugsmi, kā arī ieguldījumu sociālo problēmu risināšanā.Jau šodien sociālie uzņēmumi veido 10% no Eiropas ekonomikas, un katrs ceturtais jaunizveidotais uzņēmums Eiropas Savienībā ir sociālais uzņēmums. Tomēr sociālie uzņēmumi bieži saskaras ar normatīvajiem šķēršļiem, grūtībām piekļūt pienācīgam finansējumam un tiem pietrūkst izpratnes par savu iespējamo potenciālu. Eiropas Savienībā neeksistē universāla vienota sociālā uzņēmuma definīcija, tāpēc šādiem uzņēmumiem ir jākonkurē ar tradicionālajiem uzņēmumiem. Projekta BRESE mērķis ir mazināt šķēršļus sociālajiem uzņēmumiem, palielināt izpratni par to sociālo un vides potenciālu, kā arī optimizēt patreizējos pamatnosacījumus un sociālo uzņēmumu finansēšanas programmas. Projektā plānots salīdzināt dažādas Eiropas pierobežas reģionu prakses un iniciatīvas sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Tādā veidā projekts identificēs arī labākās prakses un to pārnešanas potenciālu.
BRESE projekta beigās tiks izstrādāti un ieviesti pieci reģionālie rīcības plāni ar konkrētiem pasākumiem un ieteikumiem. Reģionālās politikas uzlabošana attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem tiks izstrādāta un ieviesta otrajā projekta posmā. Projekta rezultāti tiks izplatīti Eiropas līmenī, un tie sniegs ieguldījumu citiem Eiropas reģioniem, kā reģionālos finansēšanas instrumentus varētu labāk pielāgot sociālo uzņēmumu vajadzībām.

Papildus informācijai, lūdzu, apmeklējiet projekta vietni: www.interregeurope.eu/brese/

vai sazinieties ar projektu vadītāju no Latvijas Universitātes Dr. Zani Zeiboti (zane.zeibote@lu.lv, +371 29417214)

Dalīties