2019. gada 11. janvārī LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju centrs (ESASAC) projekta InnovaSpa ietvaros rīkoja otro Latvijas tirgus dalībnieku darba semināru.

Tajā piedalījās 25 dalībnieki no LU, Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas, vairākām pašvaldībām, kas piedalās Latvijas Kūrortpilsētu asociācijā, Latvijas Veselības tūrisma klastera, kūrorta rehabilitācijas centra “Jaunķemeri” un citi. Sanāksmes pirmajā daļā tika pārrunāta projekta ieviešanas gaita, kā arī tika prezentētas projekta partneru apkopotās labās prakses. Sanāksmes gaitā tika pārrunāts projekta ietvaros veiktais pētījums un SVID analīze. Sanāksmes dalībnieki saņēma informāciju par 2019. gadā plānotajām studiju vizītēm un tika aicināti izteikt savu interesi par dalību tajās.

Sanāksmes otrajā daļā sanāksmes dalībnieki diskutēja par dažādiem aspektiem saistībā ar veselības kūrortiem, rehabilitāciju, prevencijas pasākumiem, veselības tūrismu un jaunu inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanu, izmatojot dabīgos medicīnas resursus, kā arī par politikas instrumentu nozīmi šī sektora attīstīšanai, kas būtu jāņem vērā Latvijas rīcības plānā.

Turpmākai informācijai par InnovaSpa projektu, lūdzu, skatīt: https://www.interregeurope.eu/innovaspa/ vai arī sazināties ar projekta vadītāju Zani Zeiboti (e-pasts: zane.zeibote@lu.lv; tālr.: +371 29417214).

Dalīties

Saistītais saturs

InnovaSPA│1st newsletter has been produced (eng&lv)
25.08.2019.

InnovaSPA│1st newsletter has been produced (eng&lv)

InnovaSpa partneru studiju vizīte Lietuvā (LV)
12.08.2019.

InnovaSpa partneru studiju vizīte Lietuvā (LV)