LU pārstāvji - Datorikas fakultātes asociētā profesore Solvita Zariņa un Eiropas un

attīstības studiju akadēmiskā centra pētnieks Romāns Putāns piedalījās

konferencē 7th  annual meeting of the IIAS Study Group on Coproduction of Public

projekta Citadel ģenerālajā asamblejā, kas no 27. līdz 29. maijam norisinājās

Universitātē, Lēvenā, Beļģijā.

LU pārstāvji - Datorikas fakultātes asociētā profesore Solvita Zariņa un Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra pētnieks Romāns Putāns piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē 7th annual meeting of the IIAS Study Group on Coproduction of Public Services un projekta Citadel ģenerālajā asamblejā, kas no 27. līdz 29. maijam norisinājās Lēvenas Katoļu Universitātē, Lēvenā, Beļģijā.

Prof. dr. Solvita Zariņa konferencē uzstājās ar referātu, prezentējot rakstu From Design to Service Design, and Co-production, un moderēja sesijas ICT and coproduction diskusiju.
Savukārt, dr. Romāns Putāns konferencē uzstājās ar prezentāciju The Feasibility Study of Innovative Public Policy Client-Accordance Index un moderēja sesiju  Coproduction and its meaning for the relationship between coproducing actors.

Plašāk par konferenci, lūdzu, lasīt šeit: https://soc.kuleuven.be/io/english/research/iias-conference/conference-information

Projekta Citadel ģenerālajā asamblejā tika pārrunāti uzdevumi, kas veicami tā noslēdzošajā gadā. Dalībnieki no Beļģijas, Itālijas, Latvijas un Spānijas runāja par katrā valstī paveikto, lai nodrošinātu uz lietotāju vajadzībām orientētus digitālus publiskos pakalpojumus. Citadel Latvijas darba grupai no Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības studiju akadēmiskā centra un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) izveidojusies laba sadarbība ar Datorikas fakultātes studentiem, veicot koprades sesiju portāla latvija.lv pilnveidošanai.

Sīkāk par projektu Citadel: https://www.citadel-h2020.eu/

Sīkāk par projekta partneri no Latvijas Universitātes: https://www.lu.lv/cets/news/t/7659/

Dalīties