Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis-2020” projekts “Pilsoņu iesaistīšana Eiropas valsts pārvaldes procesu pārveidē” (Citadel, 2016-2019) publicējis jau otru ziņu lapu, ar kuru aicinām iepazīties zemāk. Lasiet arī projekta pirmo ziņu lapu.

CITADEL ziņu lapa Nr.1

CITADEL ziņu lapa Nr.2

Informācija: projekts CITADEL oficiāli uzsākts 2016.gada oktobrī. Projekta koordinators ir Spānijastehnoloģiju uzņēmums “Tecnalia” ar galveno mītni Bilbao (Katalonijā). Pavisam projektā piedalās12 partneri no Spānijas, Itālijas, Nīderlandes, Beļģijas un Latvijas. Projektā apvienoti tehnoloģijuuzņēmumi, augstskolas un pētniecības organizācijas, kā arī valsts pārvaldes institūcijas. Tā kopējaisbudžets ir ap 3.5 miljoni eiro. Latvijas partneri CITADEL projektā ir LU ESASAC, kā arī Vides unreģionālās attīstības ministrija (VARAM). LU projekta zinātniskā vadītāja ir profesore TatjanaMuravska.Augstas kvalitātes valsts pārvaldes pakalpojumi ir pamats valsts pilsoņu sociālajai labklājībai, unbūtisks faktors uzņēmējdarbības un konkurētspējas veicināšanai. Pateicoties augstas kvalitātespubliskajiem pakalpojumiem sabiedrība un ekonomika var veiksmīgi darboties un attīstīties. Tomērkvalitatīvu valsts pakalpojumu nodrošināšana nākotnē var sastapties ar nopietniem sociāliemizaicinājumiem, kā, piemēram, norādīts “Apvārsnis-2020” pētījumā “Izpratne par Eiropu – Eiropaspubliskās un kultūras telpas veicināšana” (“Understanding Europe - Promoting The EuropeanPublic And Cultural Space”). Galvenie izaicinājumi saistīti ar demogrāfiskām un citām izmaiņām,kas saistītas ar ES pastāvīgiem centieniem veidot tādu ekonomiskās un sociālās attīstības modeli,kas spēj konkurēt ekonomiskās globalizācijas apstākļos. Šie ilgtermiņa izaicinājumi liecina, kapubliskie pakalpojumi jāattīsta un jāpadara inovatīvāki, efektīvāki un produktīvāki.

Projekta CITADEL mērķis ir izveidot tādu ekosistēmu, kas ļautu izmantot visaptverošu pieeju valstspārvaldes procesu pilnveidei, lai nodrošinātu pilsoņus un organizācijas ar efektīvākiem un uz kientuorientētiem pakalpojumiem, pamatojoties uz labajām praksēm, IKT instrumentiem un politikasrekomendācijām. Šāda ekosistēma sniegs iespēju valsts pārvaldes institucijām gan izmantot jauesošās zināšanas un pieeju, gan izmantot jaunas iespējas, lai nodrošinātu tādus pakalpojumus, kaspatiešām svarīgi valsts pilsoņiem, tajā pat laikā, dodot iespēju līdzdarboties un veidot efektīvuvalsts pārvaldi.

LU uzdevums CITADEL projekta ietvaros saistīts ar sociālo pētījumu īstenošanu, lai noskaidrotuiemeslus, kādēļ valsts pilsoņi neizmanto vai pārāk maz izmanto valsts pārvaldes iestāžu piedāvātospakalpojumus (sakarā ar pieejamību, zināšanu trūkumu, nepārliecinātību, intereses trūkumuu.tml.), kā arī iztrādāt rekomendācijas, lai padarītu publiskos pakalpojumus pievilcīgākus unveicinātu lietotāju interesi šo pakalpojumu izmantošanai. Pētnieciskais darbs tiks īstenotssadarbībā ar otru Latvijas projekta partneri – VARAM, un tas paredz informācijas iegūšanaiizmantot arī VARAM Latvijā izveidotos klientu apkalpošanas centrus. Pētījumos iegūtā informācijatiks izmantota, lai pilnveidotu piedāvājumu, kas būtu lietotājiem draudzīgāks un izdevīgāks.Projekta rezultāti tiks ieviesti un testēti Latvijā, Itālijā, Nīderlandē un Beļģijā.

Papildus informācijai, lūdzam, sazināties ar LU Eiropas sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra pārstāvi Zani Zeiboti (e-pasts: zane.zeibote@gmail.com; tel.: 29417214).

 

Dalīties