Projekta numurs:

VPP-COVID-2020/1-0008

Projekta īstenošanas termiņš:

01.07.2020.–30.06.2021.

Projekta kopējais finansējums:

497580.00 EUR,

Projekta zinātniskais vadītājs:

Prof. Uga Dumpis

Par Projektu:

Pasaules veselības organizācija 2020. gada 11. martā pasludināja SARS-CoV-2 uzliesmojumu par globālu pandēmiju. Šobrīd vīruss turpina izplatīties. Līdz 2020.gada septembrim inficēti vairāk nekā 25 milj. pasaules iedzīvotāju, reģistrēti vairāk nekā 850 tūkstoši SARS-CoV-2 izraisītu nāves gadījumu. Lai veicinātu drošu vidi, ir svarīgi gūt padziļinātas zināšanas un attīstīt instrumentus, kas palīdzētu monitorēt, kontrolēt un ierobežot Covid-19 un citas nākotnes epidēmijas Latvijā.

Mūsu zinātniskā pieeja veicinās sistēmisko gatavību Covid-19 un citiem zināmu vai jaunu infekcijas slimību uzliesmojumiem. Mūsu mērķis ir veikt visaptverošu analīzi, lai izpētītu SARS-CoV-2 vīrusa izcelsmi un izplatību, un izplatības saistību ar veiktajiem infekcijas ierobežošanas pasākumiem Latvijā. Mēs veiksim vīrusa pilna genoma sekvencēšanu un iegūto datu analīzi, kā arī epidemioloģisko datu analīzi, lai raksturotu dažādu vīrusu celmu izplatību valstī, īpašu uzmanību pievēršot super-izplatītāju (superspreaders) notikumiem. Mēs uzskatām, ka šī pieeja uzlabos turpmāko uzliesmojumu izmeklēšanas iespējas un ātrumu, kā arī veicinās savlaicīgu kontroles pasākumu īstenošanu. Mēs sagatavosim uz pierādījumiem balstītus ieteikumus drošības pasākumiem augsta vīrusa izplatības riska vidēs, pamatojoties uz literatūras pārskatu un novērojumiem konkrētajās lokācijās, izmantojot inovatīvas IT metodes. Pētījumā tiks iegūti arī seroprevalences dati, lai noskaidrotu vīrusa izplatību dažādās subpopulācijās un salīdzinātu šos rezultātus ar pilna genoma sekvencēšanas un epidemioloģiskajiem datiem. Mēs uzlabosim laboratorijas pieeju paraugu ņemšanai un skrīningam un optimizēsim iegūto datu plūsmu. Visbeidzot, tiks veikts arī visaptverošs epidemioloģisks pētījums par SARS-CoV-2 vīrusa klātbūtni vidē un mājdzīvniekos.

Projekta galvenais mērķis:

Radīt zināšanu bāzi un izstrādāt rīkus, lai uzraudzītu, mazinātu un ierobežotu Covid-19 un citas turpmākās epidēmijas Latvijā, izmantojot multidisciplināru pieeju.

Projekta uzdevumi:

  • Veikt epidemioloģiskos izpēti, tai skaitā filoģenētisko analīzi.
  • Novērtēt un izstrādāt uz pierādījumiem balstītas stratēģijas, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatību augsta riska vidēs.
  • Veikt seroprevalences pētījumu un uzlabot esošās laboratorijas pieejas paraugu ņemšanai un skrīninga testiem.
  • Izstrādāt visaptverošus risinājumus koronavīrusu, tostarp SARS-CoV-2, monitorēšanai vidē (notekūdeņos) un dzīvnieku populācijā skartajās mājsaimniecībās.