Jau šā gada 2. decembrī noslēdzas piecus gadus (2015.-2020.g.) LU īstenotais projekts SKILLS+. Laipni aicinām visus interesentus pievienoties projekta noslēguma augsta līmeņa konferencei, kuras programmu, lūdzam skatīt pielikumā.

Projekta noslēguma bezmaksas konference notiks WebEx platformā tiešsaistē. Lūdzam reģistrēties konferencei šeit: https://forms.gle/gjM13sujUhhFJU6GA

Vairāk informāciju par projektu un tā sasniegumiem lūdzam skatīt mājas lapā: https://www.interregeurope.eu/skillsplus/events/event/3930/final-event/

vai Facebook lapā: https://www.facebook.com/interregskillsplus

PASĀKUMA PROGRAMMA (darba valoda: angļu)

 

Par SKILLS+ projektu

Projektā pavisam piedalās 12 partneri no 11 valstīm vai reģioniem un tā vadošais partneris ir Vācijas Saksijas Anhaltes Reģionālās attīstības un transporta ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Norvēģijas nacionālais fonds INTERREG EUROPE programmas ietvaros. Projekta pirmā - izstrādes fāze ilgs 3 gadus (2016.-2019.g.g.) bet otrā - ieviešanas fāze ilgs 2 gadus (2019.-2021.g.g.)

Visā Eiropā pastāv digitālas atšķirības starp pilsētas teritorijām un perifēriju,  jo tikai platjoslas interneta pieslēgums tiek nodrošināts ļoti lēni. Tādējādi, reģionālo MVU (mazo un vidējo uzņēmumu) digitālā aktivitāte tiek kavēta, kas ietekmē to konkurētspēju un kavē tik ļoti nepieciešamo darba vietu radīšanu. Esošo programmu ietvaros MVU bieži vien nespēj izmantot IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) sniegtās iespējas un pārvarēt digitālās atšķirības starp nacionālo un reģionālo līmeņiem, jo netiek ņemtas vērā specifiskās vajadzības, kādas ir uzņēmumiem attālākās teritorijās. Līdz ar to SKILLS+ mērķis ir optimizēt esošos politikas instrumentus, fokusējot uzmanību uz specifiskām vajadzībām reģionos vai piedāvājot papildus pasākumus reģionālo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai.

Papildus informācijai, lūdzam, sazināties ar LU Eiropas sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra projekta vadītāju Zani Zeiboti (e-pasts: zane.zeibote@gmail.com; tel.: 29417214).

Dalīties