Jaunumi

Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības centra pārstāvji piedalās InnoCom projekta pieredzes apmaiņas sanāksmē Bukarestē

Latvijas delegācija iepazīst darbu ar jauniešiem Tartū apriņķī, t.sk lauku teritorijās

Pasaules konkurētspējas ziņojumā Latvija pakāpusies uz 45. vietu

Distance LAB projekta partneru tikšanās un Dzīvo laboratoriju koprades darbnīca Latvijas Universitātē Rīgā

Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības centra pārstāvji piedalās GIFT projekta trešajā partneru sanāksmē un profesionālās pieredzes apmaiņas vizītē Zagrebā, 2024. gada 14.-17. maijā

IZM, LU, pašvaldību un NVO pārstāvji diskutē par priekšlikumiem jaunatnes politikas jomā

Latvijas Universitāte realizē projektus: GIFT, InnoCom, Rural Youth Future, Distance LAB un SIRM

Latvijas Universitāte piedalās InnoCom projekta mācību vizītē, Lillē

Bezmaksas digitālie rīki uzņēmējdarbības veicināšanai