Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Notiek probiotiķu celmu testēšana sadarbībā ar "Cesvaines piens"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.10.2018.

Atbalsta saņēmēji: AS “Cesvaines piens”, Latvijas Universitāte, SIA “AISIS”, z/s “Lejas Jēci”

Projekts: Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā

Projekta numurs: 18-00-A01612-000002

Atbalsta saņēmēji Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" līdzfinansēta projekta Nr. 18-00-A01612-000002 ietvaros veiks rūpniecisko pētījumu ar mērķi izstrādāt probiotiķu audzēšanas tehnoloģiju uz siera un biezpiena suliņām un tos pielietot  uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā.

Projekta īstenošana ir uzsākta 2018.gada maijā un norisināsies līdz 2019.gada 1.novembrim.

Laika periodā no 01.05.2018 līdz 31.07.2018  Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtā  veikti pētniecības darbi saskaņā ar Projekta  īstenošanas grafiku. Veikta probiotisko kultūru izvēle un analītisko metožu atstrāde. Atstrādātas projekta vajadzībām nepieciešamās mikrobioloģiskās un analītiskās metodes, tās pielāgojot šiem mikroorganismu celmiem. Uzsākti pētījumi par probiotisko kultūru kultivēšanu uz sūkalu barotnēm. Veikta izvēlēto probiotisko kultūru audzēšanas eksperimenti uz siera un biezpiena sūkalu paraugiem, kas tika piegādāti no projekta partnera AS “Cesvaines piens”. Salīdzināta probiotisko celmu augšana uz dažādiem sūkalu paraugiem, kā arī laktozi saturošām modeļbarotnēm.

Atbalsta Zemkopības minstriijas un Lauku atbalsta dienests

The 4th Congress of Baltic Microbiologists in Gdansk
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.10.2018.

The 4th Congress of Baltic Microbiologists (CBM2018) took place in the beautiful in Gdansk in Poland from 10th until 12th of September. Members of UL Institute of Microbiology and Biotechnology presented 5 posters (from left) –

(1) PhD student Kārlis Švirksts with ‘FTIR-microspectroscopy of Small Quantities of Small Quantities of Biosamples Using The Miniature Diamond-anvil Cell’,

(2) Dr. biol. Linda Rozenfelde with ‘Influence of Additional Pretreatment on Glucose Yield After Enzymatic Hydrolysis of Rape Straw’,

(3) PhD student Elīna Balodīte with ‘Oxygen and Thermal Stress Tolerance of Zymomonas mobilis Respiratory Mutants’,

(4) PhD student Kristiāna Kovtuna with ‘In situ Product Removal of 2-phenylethanol During Production on Lactose-containing Media by Yeast Kluyveromyces marxianus DSM 70799’,

(5) PhD student Jekaterīna Martinova with ‘Impact of Carbon Source on Acetic Acid Stress in Different Kluyveromyces marxianus strains’.

Professor Stefan Schuster from Jena University visits institute
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.10.2018.

9.-11. August 2018 Prof Stefan Schuster visited Latvia. One of topics of discussions was the conference "Metabolic Pathway Analysis 2019" that will take place in Riga 12.-16. August 2019.


Seminar Nr.9: "Advanced methods for bioprocess modeling, optimization and control" by Vytautas Galvanauskas
Egils Stalidzans
29.01.2018.

Our long-therm collaborator Vytautas Galvanauskas from Kaunas University of Technology in Lithuania gave a talk on topic that is very complimentary to the activities of our institute. How to control the biotechnological processes in real time. We hope to collaborate in projects also in the future.