Tehnoloģija notikumu plūsmas augstas precizitātes laika-amplitūdas analīzei

 

Laikposms: 2021.g. 1. jūnijs – 2023.g. 31. maijs (Ilgums: 24 mēneši)

Finansējums: 540 033,44 €

Koordinators: Dr.sc.ing. Rolands Šāvelis (EDI)

 
Tehnoloģija notikumu plūsmas augstas precizitātes laika-amplitūdas analīzei  (TIME-AMP)”
Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  Nr. 1.1.1.1/20/A/076.

Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Rolands Šāvelis

Projekta mērķis: ir izstrādāt tehnoloģiju notikumu plūsmu laika-amplitūdas analīzei, kurai piemīt augsta laika mērījumu izšķirtspēja, augsta nanosekunžu impulsu amplitūdas mērījumu izšķirtspēja un augsta mērījumu parametru stabilitāte, kā arī izpētīt šīs tehnoloģijas pielietojumus satelītu lāzerlokācijā un optisko sakaru līniju testēšanā un uzraudzībā.

Projektu realizē: Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) sadarbībā ar LU Astronomijas institūtu (LU AI) un SIA AFFOC Solution

Projekta rezultāti. Projektā paredzēts sasniegt augstu notikumu plūsmu laika raksturlielumu mērīšanas rezultātu izšķirtspēju, pateicoties vienlaicīgai notikuma momenta un notikuma impulsa amplitūdas reģistrēšanai. Tas ļauj realizēt precīzu laika piesaisti, kā pastāvīga sliekšņa diskriminācijas un rezultātu korekcijas pēc amplitūdas apvienojumu. Risinājums pamatojas uz EDI notikumu laika mērīšanas tehnoloģijas paplašināšanu ar nanosekunžu impulsu amplitūdas mērīšanu, korelācijas starp pastāvīga sliekšņa diskriminātora izejas signāla aizturi un impulsa amplitūdu noteikšanu, un precīzu sensoru signālu imitāciju, izmantojot brīvas formas signālu ģeneratorus. Plānots izstrādāt metodes pikosekunžu izšķirtspējas laika piesaistes pārbaudei, izmantojot vispārēja pielietojuma aparatūru.

LU Astronomijas institūta (LU AI) projekta uzdevumi. LU AI lāzerstacijā Kandavas ielā 2 (LU Botāniskā dārza teritorijā) ir paredzēts aprobēt izstrādāto tehnoloģiju pavadoņu lāzerlokācijas precizitātes paaugstināšanā. Projekta zinātnisko darbu Astronomijas institūtā koordināciju realizē lāzerstacijas “Rīga” vadītājs Kalvis Salmiņš.

   

24.08.2021

Uzsākts darbs pie literatūras apzināšanas par laika-amplitūdas korekcijas izmantošanu satelītu lāzerlokācijā un citās zinātnes nozarēs. Publikāciju datubāzes izveide notiek izmantojot Zotero datubāzi.

Attēlā pa kreisi informatīvā plāksne pie ieejas SLR teleskopa elektronikas telpā.

Eksperimentu sagatavošana

Projekta ietvaros no EDI tika saņemta topošās izstrādes -  laika intervālu mērītāja sākotnējā  versija (pirmais attēls pa kreisi) ar mērķi veikt pirmos eksperimentus. Iekārtu paredzēts darbināt paralēli esošajam mērītājam RTS 2006.. Attēlā pa labi - PMT SPE signāla amplitūdas variācijas. 

 

2021. gada 23. novembrī