Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 • Noslēdzas ar LU līdzdalību īstenots projekts „Sadarbība nodarbinātībai un pakalpojumiem lauku reģionos”

  Šā gada beigās noslēdzas ar Latvijas Universitātes līdzdalību īstenots projekts „Sadarbība nodarbinātībai un pakalpojumiem lauku reģionos (CesR)”. Projekta rezultātā veikta darba vietu kopīgošanas piemēru izpēte (biznesa modeļi, specifiskas darba vietu nodrošinošas organizācijas u.c.), kuri izveidoti, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un jaunu darba vietu radīšanu tūrisma un aprūpes nozarēs reģionos. Projekta noslēgumā izdota rokasgrāmata par labākajām praksēm darba vietu skaita palielināšanai lauku reģionos pakalpojumu sektorā.

 • Noslēgusies Latvijas Universitātes projekta "Nodarbinātība Plus" partneru reģionālā vizīte Latvijā sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības grupu integrācijas darba tirgū izvērtēšanai

  Šā gada 18.-19.09. Latvijā viesojās pārstāvji no projekta "Nodarbinātība Plus" astoņām partnervalstīm, lai iepazītos ar situāciju mazāk aizsargāto sabiedrības grupu integrācijai darba tirgū. Vizītes laikā projekta pārstāvji tikās ar Jelgavas, Dobeles un Liepājas pašvaldību pārstāvjiem, kā arī viesojās vairākās pašvaldību iestādēs. Tikšanos laikā tika izvērtētas dažādas Latvijas pašvaldību īstenotās prakses mazāk aizsargāto sociālo grupu integrēšanai darba un izglītības tirgū, kā arī apspriestas iespējas veikt praktisku pieredzes apmaiņa.

 • LU CETS pārstāvji studiju vizītēs Slovēnijā un Polijas Malopoļskas reģionā

  Projekta „Sadarbība nodarbinātībai un pakalpojumiem lauku reģionos (CesR)” ietvaros 2014. gada pirmajā pusē Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju centra CesR projekta pārstāvji no 7. līdz 11.aprīlim piedalījās studiju vizītē Slovēnijā, savukārt no 2. līdz 6. jūnijam - Polijas Malopoļskas reģionos.

 • Project "Labour Plus" publishes Newsletter edition 3

  The third Newsletter of the "Labour Plus" project has been recently published.

 • Representatives of the University of Latvia participates in the Labour Plus study tour and project partners meeting in Northern Ireland

  On 7 - 9 May 2014, partners of the Labour Plus project met in Newry and Mourne (Northern Ireland) for a seminar dedicated to the Social and Economic Approaches to Inclusion and Employment Strategies in Europe.

 • Latvijas Universitātē notiks reģionāls seminārs par dažādu sociālo grupu integrāciju darba tirgū

  Latvijas Universitātē 11.jūnijā notiks reģionālais seminārs par dažādu sociālo grupu integrāciju darba tirgū projekta "Nodarbinātība Plus" ietvaros. Seminārā tiks apspriestas Latvijas pieredzes un problēmas dažādu sociālo grupu integrācijai darba tirgū, kā arī tiks apskatītas projekta partnervalstu pašvaldību prakses mazāk aizsargāto sociālo grupu integrēšanai darba un izglītības tirgū.

 • Romāna Putāna lekcija „Kā Eiropas Savienība ietekmē mūsu ikdienu, jeb par ko lemj ES?”

  Kā Eiropas Savienībā tiek pieņemti lēmumi? Kuras nozares ir Eiropas Savienības institūciju un kuras katras valsts pārziņā? Lai pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām saņemtu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, aicinām apmeklēt lekciju „Kā Eiropas Savienība ietekmē mūsu ikdienu, jeb par ko lemj ES?” trešdien, 19.martā no plkst.16.00 līdz 18.00 ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.