Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 • Project Boosted – on boosting tourism business growth through higher vocational education – published its 1st Newsletter

  EU Interreg project BOOSTED published its first introductory Newsletter. Enjoy the reading!

 • CRE:HUB project partner from Latvia meets local culture and creative industries stakeholders

  On January 6, 2017, CRE:HUB project partner from Latvia – the Centre for European and Transition Studies at the University of Latvia (UL CETS) – organised a seminar with culture and creative industry representatives in Latvia.

 • CRE:HUB Ljubljana: Partner meeting in a region of knowledge, talent, and innovation
  Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region

  The next meeting of the Policies for cultural CREative industries: the HUB for innovative regional development (CRE:HUB) project partners will take place on 1 and 2 February 2017 in Ljubljana, the centre of the Ljubljana Urban Region where over 40% of all companies in Slovenia’s cultural and creative industries are based.

 • LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs piedalās ES programmas Apvārsnis-2020 projektā “Citadel”

  Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (ESASAC) piedalās Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis-2020” projektā “Pilsoņu iesaistīšana Eiropas valsts pārvaldes procesu pārveidē” (angļu v. - Empowering Citizens to Transform European Public Administrations (CITADEL)), lai veicinātu Latvijas pilsoņu vēlmi izmantot jaunās tehnoloģijas un iesaistītīšanos sabiedrības informēšanas procesos.

 • Latvijas Universitāte piedalās tūrisma attīstības veicināšanā sadarbībā ar Somijas, Igaunijas un Latvijas partneriem

  Ceļotāju skaits, kā arī ārvalstu tūristu plūsma, Baltijas jūras reģionā aizvien pieaug. Lai atbalstītu tūrisma nozares izaugsmi un veiksmīgi konkurētu ar citiem tirgiem, Latvijas Universitāte (LU) sadarbojas ar citām Baltijas jūras valstu augstskolām ES Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projekta “BOOSTED” ietvaros.

 • Latvijas Universitāte ES INTERREG EIROPA programmas projektā SKILLS+ sniegs pētniecisko ekspertīzi
  Zane Zeibote, LU Eiropas un sabiedrības attīstības akadēmisko studiju centrs
  28.09.2016

  Lai izstrādātu rīcības plānu reģionālo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai – palīdzētu optimizēt pašreizējo kārtību un piedāvātu papildu pasākumus, tostarp finansējuma palielināšanai, šā gada aprīlī Latvijas Universitāte (LU) ES "Interreg Eiropa" līdzfinansētas programmas ietvaros uzsāka dalību projektā SKILLS+ kā projekta padomdevēja, lai palīdzētu nodrošināt projekta mācību procesu (pētījumu metodoloģijas izstrādāšana un kapacitātes paaugstināšanas pasākumu plānošana), plānotu projekta aktivitāšu sasaisti ar jaunākajām tehnoloģiskajām tendencēm un izvērtētu, kā politiskie lēmumi veicina šo tehnoloģiju izmantošanu.

 • Latvijas Universitāte piedalās projektā par kultūras un radošo industriju veicināšanu (CRE:HUB)
  CRE:HUB partneru tikšanās Matērā, Itālijā un konference par kreatīvo un radošo industriju.

  Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (ESASAC) šā gada aprīli uzsācis dalību projektā, kas palīdzēs veicināt kultūras un radošo industriju potenciāla izmantošanu. ES programmas INTERREG EUROPE līdzfinansētais projekts “Policies for cultural CREative industries: the HUB for innovative regional development” (CRE:HUB) tiks īstenots laika periodā no 2016.g. aprīļa līdz 2020.g. septembrim un tajā piedalās astoņi partneri no Itālijas (Bazilikatas un Venēcijas), Rumānijas, Ungārijas, Spānijas, Slovākijas, Portugāles un Latvijas.