Vieslekcijas

Organizēti vieslekciju kursi un prezentācijas:
 • Izraēla un palestīnieši: militārais konflikts un diplomātija, Dr. Aleksandra Eliezera Epšteina (Jeruzalemes Ebreju universitāte, “Rothberg International School”, Izraēla) mini vieslekciju kurss. Pasākuma organizātori: LU Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar LU MVF Āzijas studiju nodaļu (16.-21.aprīlis, 2009).
 • “Hasīdisma vēsture un teoloģija (18.gs. otrā puse – 19.gs. pirmā puse)” (История и вероучение хасидизма (вторая половина 18 - первая половина 19 вв.), Prof. Igora Turova (Kijevas-Mogiļovas akadēmija) vieslekciju kurss. Pasākuma organizātori: LU Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar LU MVF Āzijas studiju nodaļu (11.-14.novembris, 2008).
 • “Izraēlas valsts politiskā, ekonomiskā un kultūrkontektsā”, Prof. Zeeva Haņina (Bar-Ilanas Universitāte, Izraēla) vieslekciju kurss. Pasākuma organizātori: LU Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar LU MVF Āzijas studiju nodaļu (14.-17.aprīlis, 2008).
 • "Jūdaisms un kristietība: kopīgais izcelsmē, nošķiršanās un dialogs" (Иудаизм и христианство: общность происхождения, разделение, диалог), Dr. Aleksandra Zaņemoņeca (Maskavas Valsts Universitāte, Haifas Universitāte) vieslekciju kurss. Pasākuma organizātori: LU Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar LU Teoloģijas fakultāti (8.-11.oktobris, 2007).
 • „Palestīnas vēsture no viduslaikiem līdz mūsdienām”, Prof. Rašida Kaplanova vieslekcijas. Pasākuma organizātori: LU Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar MVF Āzijas studiju nodaļu (9.-10.maijs, 2007). [Profesors Kaplanovs negaidīti nomira 2007.gada 27.novembrī, viņa kolēģi un studenti Latvijā un ārpus tās joprojām piemin viņa izcilās svešvalodu pārvaldīšanas spējas un fenomenālo atmiņu. z''l]
 • “Izraēla: Ebreju nacionālisms globalizācijas izaicinājuma priekšā” (Израиль: Еврейский национализм перед вызовом глобализации), Prof. Zeeva Haņina (Bar-Ilanas Universitāte, Izraēla) publiskā lekcija. Pasākuma organizātori: LU Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar LU MVF Āzijas studiju nodaļu (15.marts, 2007).
 • “Kara taktika un kuģubūve senajos Tuvajos Austrumos”, Leonīda Dreiera vieslekciju cikls (Krievijas Valsts Humanitārā Universitāte, Maskava). Pasākuma organizātori: LU Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar LU Teoloģijas Fakultāti (12-13.decembris, 2006).
 • "Bābeles tornis: izvērsts midrāšs", Prof. Leonīda Maciha vieslekcija (2005.g. 4.decembris).
 • "Jūdu misticisms", Prof. Leonīda Maciha (Jūdaikas studiju Starptautiskās Zālamana universitātes prorektors, Kijeva, Ukraina) lekciju kurss. Pasākuma organizātori: LU Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar LU Teoloģijas Fakultāti (29.novembris - 2.decembris, 2005).
 • "Eiropas ebreju vēsture: jaunākie laiki", Prof. Rašida Kaplanova (Maskavas Augstskolu Jūdaikas pasniedzēju un pētnieku centra SEFER vadītājs, Eiropas Jūdaikas studiju Asociācijas prezidents, Maskava, Krievija) lekciju kurss. Pasākuma organizātori: LU Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar LU Teoloģijas Fakultāti (23.-28. Novembris, 2005).
 • “Mūzikas izpētes problēmas senajā Izraēlā/Palestīnā”, Prof. Joahima Brauna (Bar-Ilanas Universitāte, Izraēla) vieslekcija sadarbībā ar Teoloģijas Fakultāti (2005.g. 3.maijs).
 • "Abraham Isaac Kook and Mystical Expierence of Modernity" (Rabīns Jehuda Mirskis. Jeruzaleme, Izraēla). Vieslekcija noritēja ar Izraēlas vēstniecības Latvijā atbalstu konferences "Izcilās Latvijas ebreju personības. Rabīns Kuks: Simts gadu ceļojums no Bauskas uz Cionu" ietvaros, kura bija veltīta Rabīna Ābrama Īzaka Kuka (1865-1935) emigrācijas simtgadei. (2004.g.15.decembris).
 • "Perifērās jūdu kopienas" (Prof. Dans Šapira, Bar-Ilana un Izraēlas Atvērtā Universitāte). 2004.g. 24. novembris
 • "Antikristietības polemika Talmudā un midrāšos", Prof. Leonīda Maciha (Jūdaikas studiju Starptautiskās Zālamana universitātes prorektors, Kijeva, Ukraina) lekcijas LU Teoloģijas Fakultātē (26.aprīlis - 4.maijs, 2004).
 • "Izraēla: jaunā laikmeta izaicinājumi", Vieslekcija (LU Mazajā aulā), 26.aprīlī, 2004.
 • “Eiropas ebreju vēsture: jaunie un jaunākie laiki” (Prof. Rašids Kaplanovs, Maskavas ebreju civilizācijas centra "Sefer" akadēmiskās padomes priekšsēdētājs, Pasaules Ebreju padomes loceklis)
 • "Senās Mezopotāmijas vēsture" (Prof. Joels Veinbergs, Ben-Guriona Universitāte Negevā, Izraēla)
 • "Aškenāzi un sefardi ebreju vēsturē" (Prof. Juliens Klenērs, Gentes Universitāte, Beļģija)
 • Pasaules reliģijas -I: Tuvo Austrumu religiski-antropoloģiskā tradīcija (Prof. Andrejs Zubovs , KZA Austrumu institūts, Maskava)
 • "Ievads ēģiptoloģijā" (Dr. Olga Pavlova (KZA Austrumu institūts, Maskava)
 • "Senā Izraēla un apkārtējās kultūras" (Dr. Viktors Rebriks, Minsteres Universitāte, Vācija)
 • "Ugarītu valoda" (Dr. Viktors Rebriks, Minsteres Universitāte, Vācija)
 • "Ievads Senās Ēģiptes zīmju sistēma" (Dr. Viktors Rebriks, Minsteres Universitāte, Vācija)
 • "Pasaules reliģijas - II: ebreju kultūras loka reliģijas" (Prof. Andrejs Zubovs, KZA Austrumu institūts, Maskava)
 • "Maniheisms: avoti, to mijiedarbība un talmūdiskais skaidrojums" (Prof. Jevgenija Smagina, Maskavas Ebreju Universitāte, arī KZA Austrumu institūts)
 • "Mutvārdu vēstures pētījumu metodika" (Prof. Dovs Levins, Hebrew Universitāte Jerusalemē, Izraēla)

Prof. Igora Turova lekcija

Dr. Aleksandra Zaņemoņeca lekcija

Prof. Zeeva Haņina publiskā lekcija

Leonīda Dreiera vieslekciju cikls

Prof. Rašida Kaplanova vieslekcija

Prof. Joahima Brauna vieslekcija

Prof. Dan Shapira vieslekcija

Rabbi Yehudah Mirsky vieslekcija

Dov Levin lekcija (2000)

Prof. Leonīda Maciha vieslekcija

Atsevišķas vieslekcijas:
 • “Eiropas ebreji starpkaru periodā” (Prof. Rašids Kaplanovs). 2003 gada. 20. marts.
 • “Eksodus ētiskie aspekti” (lektors Izraels Aizenšarfs).
 • "Unikāluma un universāluma elementi ebreju vēsturē un mūsdienās" (Prof. Hermans Branovers, Ben-Guriona Universitāte Negevā, Izraēla)
 • "Jidiša semītiskais komponents" Dr. Anna Veršika (Tartu Universitāte, Igaunija)

Prof. Lazar Fleishman lekcija:
The Jewisness of Boris Pasternak (2001)
Publiskās lekcijas:
 • "Vēsturnieks: personīgais un zinātniskais" (Prof. Joels Veinbergs)
 • "Jūdaisms kā reliģija" (Prof. Juliens Klenērs)
 • "Tora un zinātne" (Prof. Hermanis Branovers)
 • "Spieķis no Rīgas" (Prof. Elisa Njū (New), Harvardas Universitāte, ASV)
 • "Eksodus: jaunākie dati" (Prof. Viktors Rebriks)
 • "Grēkā krišana Torā un citās Tuvo Austrumu relijās" (Prof. A. Zubovs)
 • "Talmūdiskās Hagadas ietekme uz agrīno kristietību" (Prof.J.Smagina)