Koki
Kategorijā "Koki" iekļauti 2 529 pieminekļi.
Vairums šajā kategorijā iekļauto koku ir dižkoki. To apzināšanai Latvijā ir labas tradīcijas - ne vienam vien entuziastam tas izvērties par skaistu vaļasprieku. Mūsdienās dižkoku apzināšanā un uzraudzībā vērojama zināma stagnācija tieši no valsts puses, taču jācer, ka tuvākajā nākotnē to spēs uzņemties pašvaldības, kuras jau tagad aizvien biežāk pamatoti uzskata savus dižkokus par prestižu lietu. Dažās valstīs (ASV) ir izstrādāta punktu sistēma, kas ļauj vērtēt dižkoku pēc tā izmēriem - apkārtmēra, augstuma un vainaga projekcijas. Latvijā tāda šobrīd netiek piemērota - koka augstuma un vainaga projekcijas mērīšana ir diezgan sarežģīts pasākums. Vairumam koku vienkārši tiek izmērīts apkārtmērs 1,3 metru augstumā, vai citā piemērotā augstumā.
Bez dižkokiem datu bāzē tiek iekļauta arī informācija par retiem un izciliem introducētajiem kokiem, retiem vietējiem kokiem, īpatnējiem kokiem.
Kritērijiem varētu atbilst aptuveni 3500 - 5000 koki.

Latvijas dižkoku parametri un rekordistiNovadpētnieks A. Liepiņš kopā ar Stūrišku Biržu māju iemītniekiem cenšas izmērīt kadiķi Preiļu rajona Jersikas pagastā. Kadiķa augstums ir ap 12 metri - vai ziniet citu kadiķi, kurš būtu augstāks?
2000.gada 15.oktobris