Viduslaiku pilis

Kategorijā "Viduslaiku pilis" iekļauti 90 pieminekļi.
Visi šie pieminekļi pieejami arī kategorijā "Pilis", tomēr šajā kategorijā nav pieejama specifiskā arheoloģiskā informācija. Izvēloties viduslaiku pili, datu bāze prasa, vai lietotājs vēlas iegūt/ievadīt arhitektonisku vai arheoloģisku informāciju, un atkarībā no atbildes atver nepieciešamo formu.
Kategorijā tiek iekļautas tās pilis, kuras ir arī vērtīgi arheoloģiskie pieminekļi - ap viduslaiku pilīm bieži ir kultūrslānis, pilīs atrodas vērtīgi viduslaiku mākslas pieminekļi. Ar viduslaiku pilīm saistīta nozīmīga daļa mūsu vēstures: iekarojot mūsu zemi Rietumeiropas bruņinieki īsā laikā veica ambiciozu un vērienīgu nocietinājumu celtniecības programmu visā tagadējās Latvijas teritorijā. Gandrīz katra no šīm pilīm vēlāk veidoja šīs zemes vēsturi, gar tām veda tirdzniecības un kara ceļi, ap tām veidojās pilsētas un lielākie ciemati, pilīs tika slēgti līgumi un lemts šīs zemes politiskais liktenis. Pat mūsdienās dažas senās pilis joprojām ir nozīmīgas... Tomēr lielākā daļu viduslaiku piļu ir drupās un savdabīgā kārtā Latvijas tūristi pieņēmuši domu, ka arī drupas var būt iespaidīgs tūrisma objekts, kur katram ļauts domās uzburt savu vīziju par seno pili. Latvijā vēl saglabājušās viduslaiku pilis Alsungā, Bauskā, Dundagā, Ēdolē, Jaunpilī, Krustpilī, Lielstraupē, Mazstraupē, Nurmuižā, Rīgā, Šlokenbekā, Turaidā, Ventspilī. Taču nesalīdzināmi vairāk saglabājušās ir pilsdrupas - pie iespaidīgākajām pieder Cēsu, Kokneses, Dobeles, Siguldas, Raunas, Ērģemes un citas pilsdrupas.
Kopumā šo pieminekļu skaits datu bāzē varētu sasniegt 100.Straupes pils Cēsu rajonā celta 14. gadsimtā. Ap šo pili viduslaikos izveidojās rosīgā, labi nocietinātā Straupes pilsētiņa, kura bija pat Hanzas savienības dalībniece. Tagad vairs pilsētiņas nav, taču senatnes elpa ir saglabājusies.
2002.gada februāris