Nostāstu vietas

Kategorijā "Nostāstu vietas" iekļauti 48 pieminekļi.
Savā ziņā šī ir īpaši neparasta pieminekļu kategorija - te tiek kolekcionētas savādu nostāstu vietas - pārsvarā spoku vietas ar noteiktu ģeogrāfisku piesaistes punktu. Var neticēt spokiem taču spoku stāsti pilnīgi noteikti eksistē un ar tiem saistītās vietas ir savdabīgi kultūras pieminekļi. Daudzās Rietumeiropas zemēs
spoku vietas ir kļuvušas par savdabīgu tūrisma produktu, par tām tiek izdotas apkopojošas grāmatas. Tiesa, nav šaubu, ka šāda komercializācija var iznīcināt nostāstu vietas trauslo pievilcību.
Latvijā nostāstu vietu netrūkst - daļa sižetu šķiet jau dzirdēti daudzas reizes arī citās zemēs, savukārt, daži notikumi ir tiešām neparasti. Parasti spoku stāsti ir saistīti ar traģiskiem notikumiem. Plašāk pazīstami ir spoku stāsti, kas saistīti ar viduslaiku un vēlāku laiku pilīm (Dundagas, Ēdoles, Rundāles pilis) - šajās ēkās to gadsimtiem ilgajā vēsturē tiešām ir daudz kas noticis. Tomēr ne mazums dīvainu notikumu risinājies arī kapos, purvos, senu kauju vietās, pilskalnos (Embūtes pilskalns), pat šķietami ikdienišķās lauku mājās (Labrenči Matīšu pagastā) un pilsētu īres namos... pat mūsdienu daudzdzīvokļu mājās (vācu karavīra spoks uz kādas piecstāvu ķieģeļu mājas sienas Saldū).
Bez spoku stāstiem ir arī citas nostāstu vietas, kas saistītas ar citām pārdabiskām būtnēm un arī ar prozaiskākām lietām - neskaitāmām nez kur noslēptām kara laika kasēm, senām ziedojumu vietām utt. Šie pieminekļi pašlaik vēl netiek uzskatīti par kaut cik nozīmīgiem kultūras pieminekļiem, tomēr dziļāki pētījumi šai jomā var izrādīties ļoti interesanti.
Šo pieminekļu skaits varētu sasniegt ap 500.Savādiem nostāstiem bagāta ir Ēdoles viduslaiku pils. Autors zina ne vienu vien cilvēku, kurš šeit redzējis ko dīvainu arī mūsdienās.
2002.gada 5.jūlijs