Savrupatradumi
Kategorijā "Savrupatradumi" iekļauti 137 pieminekļi.
Pēc ilgākas šaubīšanās datu bāzē tika iekļauta arī šī kategorija. Precīzāks šo pieminekļu nosaukums būtu "savrupatradumu vietas", jo paši atrastie priekšmeti visbiežāk nonāk muzejos. Arheoloģisko savrupatradumu vietas ir atsevišķu senu priekšmetu vai priekšmetu grupas atradumi. Tūristu interese par šo pieminekļu atrašanās vietām ir tuvu nullei - pats fakts, ka šāda vieta ir zināma jau nozīmē, ka tajā atrastie priekšmeti ir nonākuši muzejos un tur vairs nav ko redzēt. Savukārt no zinātnes viedokļa savrupatradumu nozīme ir samērā liela - lielais savrupatradumu skaits palielina zināšanas par seno cilšu izplatību, tirdzniecību un citiem faktiem.
Šķiet, visinteresantākie savrupatradumi ir depozīti - apslēpti dārgumu krājumi. Depozīti ir reti, taču citi vienkāršāki sadzīves priekšmeti tiek atrasti bieži. Upēs un ezeros gadās atrast senas akmens vai kaula harpūnas. Citreiz kāda senvieta ir nopostīta, toties tās vietā vēl palikuši atsevišķi priekšmeti. Bieži pēc priekšmetu formas un apstrādes pēdām ir iespējams noteikt kādai senatnes kultūrai tie pieder un cik sen tie taisīti - šādi atradumi papildina mūsu zināšanas par senatni.
Kopumā šo pieminekļu skaits datu bāzē varētu sasniegt ap 12 000.