Petroglifi

Kategorijā "Petroglifi" iekļauti 13 pieminekļi. Datu bāzē pārsvarā tiek iekļauti seni gravējumi irdenajā devona smilšakmenī. Ir atrasti arī akmeņi ar interesantām iekaltām zīmēm, bet tie tiek ievietoti kategorijā "Akmeņi".
Pirmos petroglifus (senus klinšu zīmējumus/zīmes) Latvijā 1973. gadā atklāja arheologs J. Urtāns vienā no Lībiešu upuralām. Vēlākajos gadu desmitos tika atklātas aizvien jaunas vietas ar interesantām senām zīmēm, un pašlaik zināmas ap 60 šādas vietas. Cituviet uz klintīm ir tikai dažas, citur - simtiem zīmju. Vairums petroglifu atrodas Vidzemes rietumu daļā, taču pirms dažiem gadiem atrastas arī klinšu zīmes Ziemeļkurzemē.
Arheologi uzskata, ka senajām baltu ciltīm un lībiešiem nebija izveidojusies sava rakstība. Tai pašā laikā kaimiņu kultūrai - skandināviem jau pirms kristietības bija izveidojies rūnu raksts un daudzi arheologi uzskata, ka tāds bija arī senajiem slāviem. Un ir viegli pieņemt, ka arī senie lībieši ar noteiktām zīmēm apzīmēja kādus jēdzienus. Tai pat laikā jāatzīst, ka nav nekādu paņēmienu, ar kuriem noteikt, cik sen zīmes ir klintīs ieskrāpētas - iespējams, tās atstājuši arī vēlīni pagānisko kultu piekritēji pirms dažiem gadsimtiem. Lai vai kā, Latvijas petroglifi ir intriģējoši kultūras pieminekļi. Diemžēl lielāko daļu šo pieminekļu plašākai publikai nedrīkstētu atklāt - vienmēr radīsies kāds, kas zīmēm pa virsu uzrakstīs savu vārdu vai arī tās vienkārši saskrāpēs.
Petroglifu - pieminekļu skaits datu bāzē varētu sasniegt ap 50 - 100.Vieni no izcilākajiem Latvijas klinšu petroglifiem. Jācer, ka tos nekad neatradīs vandāļi bet savukārt arheologi atzīs par vērā ņemamiem senatnes pieminekļiem.
2000.gada vasara