Citi arheoloģiskie pieminekļi

Kategorijā "Citi arheoloģiskie pieminekļi" iekļauti 77 pieminekļi.
Nav iespējams izdalīt visas iespējamās pieminekļu grupas. Šajā grupā apvienoti iepriekšējās grupās neiekļautie pieminekļi. Varam minēt senās soda vietas - drūmus pagātnes pieminekļus, senos ceļus - tūkstošiem gadu pa šiem ceļiem gājuši, jājuši, braukuši mūsu senči, svešzemju tirgotāji, iekarotāji. Te ir daži seni akmens krāvumi - pārsvarā grūti izskaidrojami un nereti arī apšaubāmi arheoloģiskie pieminekļi, tomēr Liepājas rajonā atrodamie Ķintu aka, Cīravas (Dunalkas) akmens krāvums, Ķišķu - Čukānu akmens žogs - visi ir neapšaubāmi senatnes pieminekļi, kuru patieso jēgu nav tik viegli izprast. Kategorijā iekļauj arī senos rūpniecības pieminekļus - metālu (dzelzs, vara) cepļi, kuģu būvētavas un citus - arī hercoga Jēkaba laiku senās rūpnīcas. Saimniecības pieminekļi ir arī senās agrārās sistēmas - rindās un kaudzēs samesti akmeņi gar seno lauku malām - ai, kā "mistiķiem" gribas ticēt, ka patiesībā te ir bijusi kosmiska mēroga svētvieta... Ļoti neparasts piemineklis ir kuģu vraki Kurzemes purvos - vai tiešām tik nesen te bijis ūdens? Šajā kategorijā tiek iekļauti arī jūrā un tās krastā atrodamie kuģu vraki. Liepājas rajona Virgas pagastā reiz atrasts sen nogrimis braucējs ar visu zirgu un vezumu.

Kopumā šo pieminekļu skaits datu bāzē varētu sasniegt ap 500.Ķintu aka Liepājas rajona Cīravas pagastā. Nav zināms, kas un kāpēc senatnē ir precīzi apstrādājis šos milzīgos, līdz 2 metrus garos akmeņu bluķus, un no tiem izveidojis aku. Aka ir tikai nelielas atliekas no agrākā lielā megalītisko pieminekļu kompleksa, kas šeit atradās.
2000.gada 21.oktobris.