Apmetnes

Kategorijā "Apmetnes" iekļauti 838 pieminekļi.
Kategorijā tiek iekļautas visas Latvijas seno cilvēku un viduslaiku apmetņu vietas. Tomēr šeit netiek iekļautas viduslaiku mūra pilis - tām paredzēta atsevišķa kategorija.
Interesantākās seno cilvēku apmetņu vietas Latvijā ir nocietinātie pilskalni un ezerpilis. Pilskalnu Latvijā netrūkst - ap 500 - tomēr izteiksmīgi pilskalni - kā Mežītes pilskalns Talsu rajonā - ir retums. Pilskalni dažādos veidos tika padarīti ienaidniekam grūtāk pieejami - tika nostāvinātas to nogāzes, rakti grāvji un uzbērti vaļņi. Pie lielākiem pilskalniem veidojās arī apmetnes. Daudzi pilskalni ir iecienīti pieminekļi - tos sakopj, izveido kā zaļumballes vietas. Gadās arī, ka pilskalnus saposta celtniecības darbos. Latvijā zināmas arī 12 - 14 ezerpilis - apmetnes, kas izveidotas uz zemām salām ezeros. Rekonstruētā Āraišu ezerpils, šķiet, ir tūristam visinteresantākais arheoloģiskais piemineklis Latvijā.
Daļa seno apmetņu vienkārši ir līdzenas vietas, kuras ne ar ko īpaši neatšķiras no apkaimes - kamēr nepainteresējas, kas tur ir zem zemes. Tādas ir vissenākās Latvijā zināmās cilvēku apmetnes - tās atrodas pie ūdeņiem - pie Lubāna, Burtnieku ezera, Ģipkas lagūnas, Sārnatē, pie Daugavas.
Ne visi zina arī par to, ka 16 - 18. gadsimtā Latvijā bijušas oficiāli apstiprinātas pilsētas, kuru vietā tagad vairs nav pat ciemata. Tādi ir Pīlesmiests - Saldus rajona Nīgrandes pagastā un Ninive Talsu rajona Vandzenes pagastā. Tagad šajās vietās vairs neko interesantu neredz, tomēr ar tām vēl ne pārāk senā senatnē bija saistītas mūsu senču dzīves.
Datu bāzē kopumā varētu tikt iekļautas vismaz 1000 apmetnes.Satezeles pilskalns Siguldā. Aiz 9 metrus augstā vaļņa pret aizvien spēcīgāko krustnešu karaspēku un politisko pārspēku līdz 1212. gadam izmisīgi turējās lībiešu virsaiša Dabreļa ļaudis.
2002.gada februāris