Apbedījumi

Kategorijā "Apbedījumi" iekļauti 1899 pieminekļi.
Vienalga, kādai tautībai, ticībai vai kultūrai piederētu cilvēks, viņš nomirst. Taču, šķiet, ar to arī līdzība beidzas - šis katra cilvēka liktenī tik nozīmīgais notikums ir pelnījis īpašu atzīmēšanu, jo sevišķi, ja aizgājējs bijis sabiedrībai nozīmīgs cilvēks. Un katrai cilvēku grupai tradīcijas šī notikuma atzīmēšanai ir atšķirīgas.
Latvijas teritorijā cilvēki dzīvojuši un miruši vismaz 9 tūkstošus gadu. Mūsu zeme glabā ap 350 - 400 mūsu senču paaudzes. Un līdz ar viņiem zeme glabā arī mūsu senču tradīcijas, kuras laika gaitā un dažādos reģionos ir atšķīrušās. Ir neskaitāmas tradīciju variācijas: viduslaikos cilvēki tika apglabāti baznīcas kapsētās, bet ne pašnāvnieki. Sektas pastāv ne tikai mūsdienās - arī pagātnē ir bijuši citādi domājošo grupējumi. Apbedījumi bijuši ļoti atšķirīgi, neskaitāmi... un šķiet, lielākā daļa vispār netiks atrasti...
Latvijas senkapi absolūti lielākajā daļā gadījumu virs zemes nav redzami. Izņēmumi ir vairāku veidu uzkalniņkapi un daudzām mīklām apvītās Velna laivas. Taču viss mainās, kad šķietami neredzamajos senkapos notiek izrakumi: apģērba atliekas, rotas, ieroči, kauli, apbedījuma virziens - viss liek aizdomāties - kāda bija dzīve toreiz, un kāds mūžs saistīts ar šo vietu? Senie apbedījumi glabā milzumu informācijas, un vēl ilgi mēs spēsim no tiem uzzināt aizvien vairāk par saviem senčiem.
Latvijā cilvēki it kā vienmēr vairījušies no kapu postīšanas - tomēr laika gaitā tieši cilvēka darbības dēļ ir zaudēts ļoti daudz - senkapi ir noarti, karjeros norakti, applūdināti. Ir zināms, ka ir iznīcināti daudz interesanti senkapu akmens krāvumi - arī Velna laivas - vienkārši, lai izmantotu akmeņus celtniecībā. Tāda ir dzīve, un tāds ir cilvēks...
Kopumā šajā kategorijā varētu tikt iekļauti 3 - 4 tūkstoši vai pat vēl vairāk pieminekļi, pie kam vienmēr saglabāsies apziņa, ka īstenībā seno apbedījumu ir bijis daudz vairāk.Lejaskroga senkapi Ventspils rajona Puzes pagastā. Agro viduslaiku (ap 14. gadsimtu) kuršu senkapi. Jau vairāk, kā simts gadus šai zemē saimnieko krustneši, tomēr kurši savējos vēl turpina apbedīt, ņemot vērā senās pagānu parašas - dodot līdzi daudz rotaslietu un pat ieročus.
2002.gada 4.jūlijs