Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Latviešu literatūrzinātnieku pētījumi publicēti prestižajā vācu apgādā “Olms&Weidmann”
Prof. Ojārs Lāms, HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītājs
19.06.2017

Akadēmiskā gada noslēgumā latvistikas pētījumu internacionalizācijas process ir piedzīvojis jauku un nozīmīgu vainagojumu – humanitāro zinātņu vidē prestižajā apgādā “Olms&Weidmann” nākusi klajā kolektīva monogrāfija, kurā iekļauti LU latviešu literatūras vēstures profesores Ievas Kalniņas un LU salīdzināmās literatūrzinātnes profesora Ojāra Lāma pētījumi.

Mārburgas Universitātes profesora Gregora Fogta-Špiras (Vogt-Spira) un Lundas Universitātes profesora Arnes Jensona (Jönsson) sastādījumā un zinātniskajā redakcijā Cīrihē un Ņujorkā bāzētais apgāds “Olms&Weidmann” ir publicējis kolektīvu monogrāfiju “The Classical Tradition in the Baltic Region.  Perceptions and Adaptions of Greece and Rome”. Monogrāfija publicēta pētniecisko darbu sērijā “Spudasmata”  kā 171. sējums.

Monogrāfijā apkopoti nozīmīgākie pētījumi, kas veikti Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona valstu klasicistu sadarbības tīkla “Colloquium Balticum” ietvaros ilgākā laika posmā. 

Profesores Ievas Kalniņas autorībai pieder veseli divi pētījumi, kas iekļauti krājumā.  Abos rakstos autore ir pievērsusies Latvijas Universitātes vēsturei, tāpēc pamatoti būtu apgalvot, ka šī monogrāfija nes pasaulē Latvijas Universitātes vārdu, paužot par tās vēsturi, un ir lieliska dāvana mūsu Alma Mater tās simtgades priekšvakarā. Vienā no rakstiem profesore Kalniņa izvērtē LU profesora Kārļa Strauberga devumu, darbojoties divās jomās – dibinot un vadot Latviešu folkloras krātuvi, tātad attīstot latviešu folkloristiku, un strādājot arī klasiskās filoloģijas laukā – gan pētniecībā, gan seno tekstu tulkošanā. Otrs apcerējums, kas tapis sadarbībā ar klasiskās filoloģijas docenti Gitu Bērziņu, vēsta par klasiskās filoloģijas pastāvēšanas izaicinājumiem padomju okupācijas staļiniskajā periodā un nacistu okupācijas laikā.

Profesora Lāma uzmanības lokā ir latviešu literatūras un akadēmiskās dzīves mijiedarbe senākos laikos, proti, jaunlatviešu laikā, kad Juris Alunāns, būdams Tērbatas Universitātes students, latviešu kultūras, literatūras un pašapziņas veicināšanai un latviešu valodas attīstībai izmantoja plašu paņēmienu klāstu, balstītu antīkās kultūras recepcijā, padarot šo recepciju par būtisku dzimstošās latvistikas daļu.