Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Zinātnieku nakts 2010
LU Preses centrs
21.09.2010

Tikšanās ar zinātniekiem, zinātnes kafejnīcas, diskusijas, izstādes un eksperimenti "Zinātnieku nakts" ietvaros šogad notiks 2010. gada 24. septembrī no plkst. 17.00 līdz 23.00.

Tēma - "Klimats, daba un cilvēks".

Pasākumi vienlaikus norisināsies Rīgā, Salaspilī, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī un Venstspilī. Pasākumi Latvijas Universitātē būs no plkst.17.00 līdz 23.00.

Raiņa bulvārī 19

LU kafejnīcā plkst. 17.00-19.00

zinātnes kafejnīca „Zinātnieku hobiji” plkst. 17.00  un foajē Jūs gaidīs izstāde  „Laiks darbam, laiks atpūtai”, kas ir veltīta mūsu zinātnieku hobijiem.

Zinātnes kafejnīca būs skatāma arī tiešraidē.

Atvērts arī Latvijas Universitātes muzejs. Labu laika apstākļu gadījumā būs iespēja lūkoties zvaigznēs observatorijas tornī.

Kronvalda bulvārī 4

Bioloģijas fakultāte

Sociālo zinātņu fakultātes doktorantu  grupa Komunikācijas zinātnes doktorantu grupa rīko hepeningu "Pasaules gala lasīšana ar iztēles palīdzību", kurš sāksies 20.00.  Tās būs  etīdes, kuras ilustrē masu mediju ietekmi uz  zināšanām par pasaules galu. 

Mikrobioloģijas n biotehnoloģijas institūts

Augsnes mikroorganismu daudzveidības un aktivitātes noteikšana ar ECO MicroPlate BIOLOG (USA), iekārta: ekoplates, mikroplašu lasītājs;

Piesārņotās augsnes eko-toksikoloģisks novērtējums: eksperimenti ar aļģēm (ToxKit, Beļģija), iekārta: gaismas mikroskops, digitālā videokamera, dators ar monitoru; inkubators aļģu kultivēšanai.

Augsnes, ūdens un gaisa biofiltrācija. Iekārta: kolonnas ar dažādiem nesējiem un imobilizētiem mikroorganismiem

Piesārņotās augsnes eko-toksikoloģisks novērtējums: eksperimenti ar augstākiem augiem.

Ātrie testi amonjaka un nitrītu noteikšanai vides paraugos.

Eksperimenti ar sliekām, mikroorganismiem un barības vielu piedevām. Iekārta: eksperimentālie trauki ar sliekām dažādos variantos.

Slieku izmantošana biotehnoloģijā.

Mikroorganismu kultūru kolekcija

rādīs pazīstamas sēnes ne tik pazīstamā formā

  • Varēsiet iepazīties ar augsnes mikroskopisko sēņu izolēšanas gaitu;
  • Apskatīt augsnes mikroskopiskās sēnes, baktērijas un raugus;
  • Iepazīties ar nozīmīgāko meža koku patogēnu sakņu trupes sēni (Heterobasidion annosum);

Mikroskopijas centrs

Rādīs Konfokālā lāzerskenējošo mikroskopiju, kur būs redzama šūnas iekšpuse, ekspedīcija pa šūnu x,y,z asi. 3D attēlu demonstrācija u.c. (mikroskopijas laboratorijā, pagrabā).

Fotoizstāde, kur arī būs iespēja ceļot pa šūnu, tikai uz bildēm. Konkurss par atjautīgāko bildes nosaukumu.

Ķīmiskās fizikas institūts

Rādīsim kodolsintēzes plazmas procesus. Mēs atdarināsim dabas procesus kādi tie ir uz Saules. Radam enerģiju bez ļaunajiem CO2.

Rādīsim kā enerģijas ietekmē mainās viela – kā rodas krāsu centri, mērīsim dabisko radioaktivitāti pat minerālmēslos, urāna un torija sāļu sabrukšanu granīta plāksnē

Zooloģijas un ekoloģijas katedra

Rādīs interesantus sauszemes bezmugurkaulniekus, gan tos, ar kuriem sastopamies ikdienā, gan retos un eksotiskos.

Alberta iela 10

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē:

212. auditorijā

Ieži, minerāli un fosilijas kā mūsu planētas evolūcijas liecības Jūsu rokās un mikroskopā.

216. auditorijā un 209. telpā

Lekciju kurss "Ģeologi par ūdeņiem un klimatu", tēmas:

a) no kvartāra  līdz kembrijam -  Latvijas ūdeņu daudzveidība;
b) “Ģeoloģiskais zāģis”- sagriez akmeni pats!;

c) Modeļi: ielūkojies zemes dzīlēs un nākotnes klimatā!
d) Viens gads vienā minūtē: fotoreportāža.

204. un 308. Telpā

Dabas komponentu analīze

404. auditorijā

Veģetācijas izmaiņas cauri gadu tūkstošiem". Būs senu putekšņu vērošana mikroskopā.

308. telpā

Augšņu daudzveidība un to ietekmējošie faktori.

313. auditorijā

Vides akadēmija stāstīs kas viņa tāda ir un testēs Jūs dažādos konkursos.

403. auditorijā

Jauno ģeogrāfu skola (JĢS) piedalīsies ar viktorīnām par dabu, klimatu un ūdeņiem.

311. telpā

Varēsiet vērot izmaiņas Latvijas dabā izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.

Kandavas ielā 2, Botāniskais dārzs 

17.00-21.00

ekskursijas pa augu mājām plkst. 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30: augu daudzveidība, augi dažādos klimatos, augi augšana bez zemes un citi noslēpumi.

Ieskatu sūnu un ķērpju pasaulē, ko tie ēd un kāpēc radušies. Retās sugas un kāpēc tās ir retas;

No koraļļu rifiem līdz Baltijas jūrai” – tamborēti koraļļi. Izmantojot Kornela universitātes (ASV) matemātikas profesores Dainas Taimiņas tamborēto hiperboliskās plaknes modeli, pasaulē ir realizēta ideja „Tamborēti hiperboliski koraļļu rifi”. Mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību izmirstošajiem rifiem un piesārņotajiem pasaules ūdeņiem. Latvijā rifa tamborēšanā ir piedalījušies mākslinieki, rokdarbnieki un skolēni, kopdarbu izstādot Latvijā un ārzemēs. Daļa projekta „No koraļļu rifiem līdz Baltijas jūrai” būs apskatāma arī Botāniskajā dārzā 24. – 26. septembrī;

Darbnīca bērniem „Kad koku lapas pieskaras zemei” plkst. 17.00-20.00. Mākslinieces Tijas Vīksnas vadībā māla plāksnītēs bērni veidos lapu nospiedumus un pētīs to rakstus, radot svaigas "fosilijas". Katrs nodarbības dalībnieks īpašumā iegūs pašrocīgi izveidotu "fosiliju", kuru varēs izmantot kā dekoratīvu elementu.

Izstādi par Polijas dabu, kuru veidojusi Polijas biedrība „Dabai un cilvēkam” sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu - 24. – 26. septembrī .

Ķengaraga ielā 8

Cietvielu Fizikas institūtā

Dzīvās un nedzīvās dabas sinerģija enerģijas ražošanā.

Baktēriju baterija. Dabas spēki – cilvēku mītnes elektronodrošinājums. Saules-Vēja mājas enerģijas bilance.

Enerģija un Zemes elektromagnētiskais lauka, zibeņi un paralēlu magnētisko plūsmu motori.

Vai cilvēks var kļūt par enerģijas avotu elektroniskajam aprīkojumam?

Ūdens kā enerģijas resurss, ūdeņraža izmantošana transportā.

Jūs gaidīs ūdeņraža automašīnas demonstrējumi.

Smalkā pasaule un lielās perspektīvas. Vai zināt, ka muša ir skaista? Cik mušai ir acis un cik baktēriju ir 1 pilienā ūdens? Teleskopu un mikroskopu būvēšana.

Mūsu redzes brīnumi. Lekcija, eksperimenti, un pārbaude vai Jūsu redze ir gana laba. Vai Jūs tiešām redzat to, ko redzat? Dažādi eksperimenti un testi ar redzi un par redzi. Optisko un optometrisko eksperimenti, demonstrācijas par redzi un acu uzbūvi. Redzēsiet vizuālos mānus.

Atomfizikas un Spektroskopijas institūts, Šķūņu ielā 4 1. un 4. stāvos

Programma:

1. stāva zālē:
Ar klimata izmaiņām saistītu procesu (gaisa piesārņojuma, t.sk. ar dzīvsudraba tvaikiem; ādas stāvokļa izmaiņu pieaugoša UV apstarojuma apstākļos; vispārējā veselības stāvokļa, t.sk. sirdsdarbības un asinsrites, pasliktināšanās) eksperimentālu mērījumu demonstrācijas

4. stāvā:
Diskusijas par klimata izmaiņām un līdzsvarotu attīstību

Visvalža ielā 4A,  plkst. 18.30 un 20.30, Humanitāro zinātņu fakultātē

CILVĒKS, DABA UN KLIMATS FOLKLORĀ, LITERATŪRĀ, VALODĀ”

plkst. 18.30 2. stāva vestibilā

Akadēmiskais panelis. Moderators Ojārs Lāms

LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekānes p.i. prof.  Ausmas Cimdiņas

Ievadvārdi.

Ojārs Lāms

 Ekokritika – literatūras teorijas reakcija uz klimata pārmaiņām

Franks Kraushārs

Senķīniešu dzeja par laika apstākļiem

Ilze Rūmniece

Grieķu gadalaiki: leksiski semantiskais griezums

Mārtiņš Laizāns

Bazilija Plīnija poēma „DE VENTIS” („Par vējiem”)

Ausma Cimdiņa

Kristijona Donelaiša „Gadalaiki”

Māra Grudule

Lakstīgalas dziesma dzejā cauri laikiem

Ieva Kalniņa

Pērkons latviešu literatūrā

Egīls Venters

Atpakaļ nākotnē. Dabas tēlojums mūsdienu literatūrā

Diskusija

Eksperimentāli muzikālā laboratorija  plkst. 20.30 2. stāva Klavieru gaitenī (no kāpnēm pa labi)

Latviešu tautas dziesmas klasiskajās valodās

soprāns Kratesikleja Ababāne,

baritons Oto Māls,

koncertmeistars Jānis Rūmnieks

un Voluntieru koris

Dabas balsis mūzikas instrumentu skaņās

Valdis Muktupāvels

Papildus informācija: www.lza.lv/zinatniekunakts