Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Latvijas Universitātē notiks konference un izstāde par brīvprātīgo darbu Latvijā
Romāns Putāns, projekta koordinators
29.10.2015

Latvijas Universitātē (LU) 30. oktobrī notiks publiska konference-izstāde "Brīvprātīgais darbs Latvijā – pieredze un perspektīvas". Tajā piedalīsies pašvaldību, nevalstisko, brīvprātīgo organizāciju un plašākas sabiedrības pārstāvji, lai prezentētu un diskutētu par brīvprātīgā darba pieredzēm, izaicinājumiem, risinājumiem un iespējām. Pasākuma moto ir “Esi aktīvs… atbildīgs… BRĪVPRĀTĪGAIS!”.

Konference-izstāde tiek organizēta ES programmas "Eiropa Pilsoņiem" starptautiska projekta "Volunteering - Code of Active Citizenship” (Brīvprātīgais darbs - aktīva pilsoniskuma atslēga) ietvaros, kurš tiek īstenots Kauņas Tehnoloģiju Universitātes vadībā. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratnes un zināšanu līmeni par brīvprātīgo darbu un tā iespējām, kā arī paaugstināt aktīvu pilsonisku līdzdalību un sabiedrības iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.

Konference ļaus satikties dažādu iestāžu, nozaru, organizāciju un plašākas sabiedrības pārstāvjiem, lai dalītos ar pieredzi, veidotu kontaktus un rastu jaunus risinājumus esošajiem izaicinājumiem saistībā ar brīvprātīgā darba attīstību Latvijā. Konference-izstāde sastāvēs no trim galvenajām daļām:

Pirmā konferences daļa tiks veltīta esošajai situācijai brīvprātīgā darba vidē Latvijā. Ar to iepazīstinās pārstāvji no dažādām Latvijas pašvaldībām, LR Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī nevalstiskajām un brīvprātīgo organizācijām.

Otrajā daļā notiks konferences dalībnieku darbs fokusgrupās, kurās būs iespēja iepazīties tuvāk ar citu dalībnieku pieredzi brīvprātīgā darba izaicinājumu risināšanā un gūt jaunus sadarbības kontaktus. Fokusgrupu ietvaros tiks apskatīti pirmajā konferences daļā minētie izaicinājumi un apspriesti to iespējamie risinājumi. Otrās daļas noslēgumā tiks prezentēti apspriestie risinājumi un priekšlikumi izaicinājumiem ar brīvprātīgo darbu.

Trešā daļa – izstāde par brīvprātīgo darbu Latvijā – notiks vienlaikus ar konferenci un būs apskatāma tās norises vietā. Tā būs lieliska iespēja brīvprātīgo organizācijām Latvijā prezentēt savu darbību plašākai publikai – konferences dalībniekiem, LU Ekonomikas un vadības (EVF) fakultātes studentiem un personālam, kā arī piesaistīt jaunus organizācijas biedrus. Vienlaikus tā būs arī iespēja konferences dalībniekiem, LU EVF studentiem un plašākai publikai uzzināt vairāk par brīvprātīgo organizāciju darbu un gūt jaunus sadarbības kontaktus.

Konference-izstāde notiks š.g. 30.oktobrī, plkst. 09.30 – 16.15, Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, LU EVF, 324.auditorijā un 3.stāva foajē. 

Konference un izstāde notiks latviešu valodā. Dalība ir bezmaksas un ir aicināti visi interesenti, tomēr ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam konferences dalībniekus reģistrēties

Konferences-izstādes plānotā programma