Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Rīgas ainava. Foto: Toms Grīnbergs
Rīgas ainava. Foto: Toms Grīnbergs

Starptautiska konference par ainavu kā cilvēka dzīves telpu
Inese Stūre, konferences organizācijas komitejas vadītāja
22.08.2010

No 2010.gada 23. līdz 27.augustam Rīgā un Liepājā norisināsies LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes organizētā starptautiskā zinātniskā konference „Dzīvošana ainavā: zināšanas, rīcība, iztēle”. Konferencē ar 156 ziņojumiem piedalīsies vairāk nekā 180 dalībnieki no 33 valstīm.

Konference ir PECSRL (The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape - Eiropas lauku ainavu pētnieku apvienības) 24.sesija, pārņemot konferences organizēšanas stafeti no Portugāles (2008.) un nododot to nākamās PECSRL konferences organizatoriem Zviedrijā (2012.).

PECSRL konferencē Latvijā uzmanība tiks fokusēta uz ainavu kā dzīves telpu tās visplašākajā nozīmē, kurā cilvēks strādā, domā, sapņo, audzina bērnus, sadzīvo ar citiem cilvēkiem un dabu. Tie ir pamatjautājumi cilvēka attiecībās ar ainavu, kas uzsvērti starptautiska, nacionāla un vietēja līmeņa stratēģiskās attīstības dokumentos – Eiropas ainavu konvencijā, Ilgtermiņa konceptuālajā dokumentā „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”, Nacionālajā attīstības plānā utt – un ir būtiski sabiedrībai kopumā, ikvienai pašvaldībai un cilvēkam.

Konferencē ar plenārlekcijām uzstāsies Haidens Lorimers (Hayden Lorimer) un Pols Selmans (Paul Selman) no Lielbritānijas, Kārena Sise (Karen Syse) no Norvēģijas, Teo Speks (Theo Spek) no Nīderlandes, Aija Melluma no Latvijas, Edmunds Valdemārs Bunkše, kas pārstāv ASV un Latviju. Konferences sagatavošanā zinātniskā komiteja darbojās Edmunda Valdemāra Bunkšes vadībā.

Būtiska konferences sastāvdaļa ir zinātniskās lauka ekskursijas, kuras vadīs Latvijas Universitātes pētnieki sadarbībā ar vietējiem speciālistiem. To laikā konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar daudzu Kurzemes vietu ainavu attīstības stāstiem un iepazīt mūsu tautas tradīcijas un baudīt kurzemnieku viesmīlību.

Konferences darbs turpināsies arī pēc konferences ekskursijā uz Ziemeļvidzemi, kuras organizēšanā piedalās Vidzemes Augstskolas mācībspēki.

PECSRL savas pastāvēšanas 52 gados ir izaugusi no sākotnēji vēsturiskās ģeogrāfijas pētnieku apvienības par ekologu, sociālo zinātņu pētnieku, lauku plānotāju, ainavu arhitektu, cilvēkģeogrāfu, fiziskās ģeogrāfijas pētnieku, vēsturnieku, arheologu, ainavu pārvaldītāju un ieinteresētu Eiropas ainavās citu pētnieku un praktiķu no vairāk nekā 30 valstīm forumu. PECSRL konferencēs ik pārgadu augstā akadēmiskā līmenī tiek prezentētas un apspriestas ar kultūrainavu izpēti, plānošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību saistītās teorētiskās pieejas un lietišķā pieredze. Latvijai PECSRL konferences rīkošana ir uzticēta pirmo reizi.

Konferences 23. un 24. augusta plenārlekcijas būs vērojamas tiešraidē Latvijas Universitātes portālā: http://www.lu.lv/tiesraide/ 

Video ieraksts:

Konferences mājaslapa: http://www.geo.lu.lv/pecsrl/home/statement