Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Juridiskās fakultātes plenārsēdē vērtēs tiesību efektivitāti
LU Preses centrs
03.02.2015

Ceturtdien, 5. februārī, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē (LU JF), Raiņa bulv. 19, Konferenču zālē norisināsies LU 73. konferences plenārsēde „Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā”. Plenārsēdē ar priekšlasījumiem piedalīsies sešu valstu (Latvija, Lielbritānija, Krievija, Nīderlande, Polija un Lietuva) zinātnieki, aplūkojot dažādus tiesību socioloģijas jautājumus jaunāko Eiropā veikto pētījumu kontekstā.

LU profesore un Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova savā referātā analizēs tiesību normas un tiesību realitātes savstarpējo mijiedarbību, uzmanību veltot tiesību normu efektivitātei. Kārdifas Universitātes (Lielbritānija) profesors Jiri Pribans aplūkos suverenitātes problēmu postsuverēnajā Eiropā. ES konstitucionālisma kontekstā J. Pribans pievērsīsies modernas sabiedrības evolūcijai ārpus nacionālas valsts un valsts suverenitātes konteksta.

Nacionālās universitātes Ekonomikas augstskolas (Krievija) asociētais profesors Antonijs Platsas vērtēs tiesību lomu mūslaikos starp modernismu un postmodernismu. Savukārt Dr.iur. Dace Šulmane analizēs tiesību nozīmi sabiedrībā un uzticības tiesībām fenomenu.

Amsterdamas universitātes Eiropas līgumtiesību studiju centra pētnieks (Nīderlande) Rafals Manko priekšlasījumā aplūkos juridiskos arhaismus. Juridiskie arhaismi kalpo par līdzekli juridiskās kultūras pēctecības analīzei. Varšavas universitātes Tiesību socioloģijas katedras (Polija) adjunkts Jans Vinčoreks klausītājiem piedāvās Polijas civilprocesa reformu efektivitātes vērtējumu. Reformu analīzes ietvaros tiks vērtēti kontradiktoriskā un inkvizīcijas procesa elementi civilprocesā. 

Mīkola Romera universitātes (Lietuva) profesore Milda Vaiņute priekšlasījumā aplūkos tiesību un politikas mijiedarbību, vērtējot politisko apsvērumu ietekmi uz likumdevēja radītajām tiesību normām.

Plenārsēdē referāti tiks nolasīti latviešu un angļu valodā, nodrošinot arī to tulkojumu.

Plenārsēde būs skatāma arī tiešraidē

Laipni aicināti visi interesenti!

JF organizētās astoņas sekciju sēdes notiks līdz 25. februārim un to programmas pieejamas šeit