Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Foto: Toms Grīnbergs
Foto: Toms Grīnbergs

Jauno zinātnieku konference „Optikas un komunikāciju attīstība 2010”
LU Preses centrs/ LU Cietvielu fizikas institūts
23.04.2010

No šodienas līdz 25.aprīlim LU Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) norisināsies starptautiska jauno zinātnieku konference „Optikas un komunikāciju attīstība 2010”. Tās ietvaros studenti no vairāk nekā deviņām valstīm iepazīs jaunākās tendences, apspriedīs sasniegumus un gūs jaunas inovatīvas iemaņas materiālu izveidē, apstrādē un pētniecībā.

Zinātniskajos lasījumos tiks apskatītas tēmas, kas saistītas ar optiskajiem materiāliem un ierīcēm, nelineāro optiku, atomu un molekulu spektroskopiju, optometriju, hologrāfiju un attēlu apstrādi, kā arī ar gaismu emitējošiem materiāliem. Visas šīs nozares un pētniecības virzieni ir svarīgi gan Latvijas, gan pasaules sekmīgai zinātnes attīstībai un paredzēti, lai atvieglotu un uzlabotu cilvēka eksistenci, pasargātu apkārtējo vidi.

Pasākuma mērķauditorija ir studenti un jaunie zinātnieki, kuri aktīvi strādā zinātnē un ir sasnieguši vērā ņemamus rezultātus savā pētniecības nozarē. Konference dod iespēju runāt un uzzināt par pēdējām aktualitātēm un novitātēm. Tajā piedalīsies interesenti gan no Latvijas, gan no citām pasaules valstīm – Krievijas, Ukrainas, Igaunijas, Slovākijas, Vācijas, Zviedrijas, Lietuvas un ASV.

Šogad konference tiek organizēta kopā ar Baltijas reģiona un Ziemeļu Eiropas treniņa skolu „Lāzeru pielietojumi spektroskopijā, industrijā un medicīnā”.

Konferencē ir uzaicināti piedalīties dažādi prominenti viesi. Profesors S.Svānbergs (S.Svanberg) uzstāsies ar lekcijām „LASERLAB Europe concepts and working modes’’ un „Environmental and medical applications of laser spectroscopy”. Profesore K.Svānberga (K.Svanberg) nolasīs lekciju „Photonics in medicine – detection and treatment of malignant tumours in men”. Tiks nolasīti vēl šādi referāti: V.Demtrēders (W.Demtroeder) „Applications of Lasers in Science and Technology”; D.Horvats (D.Chorvat) „Multispectral imaging and time-resolved fluorescence spectroscopy: new tools for study of endogenous fluorescence in living cells and tissues”. Latviju konferencē pārstāvēs profesors J.Spīgulis ar referātu „Laser technologies for skin assessment”.

Konferenci organizē SPIE (Starptautiskās lietišķās optikas biedrības), OSA (Amerikas optikas biedrības) Latvijas Universitātes studentu nodaļas un Cietvielu fizikas institūta studentu un jauno zinātnieku biedrība. Konferenci atbalsta SPIE, OSA, LU Cietvielu fizikas institūts.

Papildu informācija par konferenci: http://www.osa-latvia.lv/doc/