Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par žurnālu "Zvaigžņotā Debess"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.06.2018

Redakcijas tālrunis: 67034581
E-pasts: astra@latnet.lv 

"Zvaigžņotā Debess" ir populārzinātnisks ilustrēts žurnāls par Pa-Sauli, kas paredzēts skolu un studējošai jaunatnei, pedagogiem un ikvienam interesentam. Žurnāls iznāk četras reizes gadā kopš 1958. gada rudens.

Atbilstoši gadalaikam izdevumā tiek sniegtas ziņas par zvaigžņotās debess izskatu, planētām, meteoriem, komētām un citām interesantām parādībām dabā. Rakstu nolūks ir paust modernās astronomijas un kosmonautikas svarīgākos sasniegumus. Taču "Zvaigžņotā Debess" neaprobežojas tikai ar astronomisko tematiku: fizikas, matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, filozofijas, vēstures un īpaši ar Latvijas zinātnes vēsturi saistītie, latviešu folkloras, latviskās pasaules uztveres u.c. jautājumi iezīmē visai daudzveidīgu žurnālā analizēto un apskatīto tēmu loku. Skolu nodaļā tiek publicēta informācija par astronomijas, fizikas un matemātikas olimpiāžu norisēm, to uzdevumi un atrisinājumi. Materiālu autori ir ievērojamākie Latvijas astronomi, fiziķi, matemātiķi u.c., ir arī ārzemju zinātnieku oriģināl- publikācijas.

Žurnālu izdod Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Universitātes Astronomijas institūts.

REDAKCIJAS KOLĒĢIJA (2018):
LZA koresp.loc. Dr.habil.math. Agnis Andžāns (1988), atbildīgā redaktora
vietnieks (1997), atbildīgais redaktors (2008);
Kārlis Bērziņš (2001);
Dr.sc.comp. Mārtiņš Gills (1997), atbildīgā redaktora vietnieks (2008);
Ph.D. Jānis Jaunbergs (2004);
Dr.phil. Rihards Kūlis (1988);
Irena Pundure, atbildīgā sekretāre (1988);
Dr.paed. Ilgonis Vilks (1992).

IZDEVNIECĪBA: “Mācību grāmata” Rīgā