Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Rudens
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.09.2017

«Zvaigžņotā DEBESS» 2017. gada RUDENS (237)  SATURS

 

Pirms 40 gadiem «Zvaigžņotajā debesī»  – 1.lpp. 

Strīds par Habla konstantes lielumu. U.Dzērvītis

Desmit «Venēras»: aparāti, lidojumi un rezultāti. E.Mūkins

 

Zinātnes ritums  – 2.lpp.

Kurts Švarcs. Jauni atklājumi Oriona molekulāros mākoņos.

 

Kosmosa pētniecība un apgūšana  – 10.lpp.

Jānis Jaunbergs. Encelāda sāļā elpa.

Raitis Misa. Voyager – visilgāk un vistālāk. 

I.P. Mīklas “Kas ir šis majors?” atminējums.

 

Observatorijas un instrumenti  – 24.lpp.

Jānis Kuzmanis. Drakons raugās debesīs

Kalvis Salmiņš. Par ILRS lāzerlokācijas konferenci Rīgā.

I.P. Šoruden jubileja: Dzintaram Blūmam (8.XI 1947.) - 70.

 

Apspriedes un sanāksmes  – 29.lpp.

Mārtiņš Sudārs. Kosmosa infrastruktūras attīstības tendences Eiropā

Mārtiņš Gills. Planetoloģijas kongress Rīgā.

 

Atskatoties pagātnē  – 34.lpp.

Natālija Cimahoviča. Par Saules koronas virpuļiem un to ietekmi uz Zemi un sabiedriskiem procesiem.

I.D., I.P. Šoruden jubileja: VAĢB Latvijas nodaļai (18.XI 1947.) – 70, LPSR ZA Radioastrofizikas observatorija (1.XII 1967.) – 50. 

 

Skolu jaunatnei  – 36.lpp.

Māris Krastiņš. Latvijas 45. atklātā skolēnu astronomijas olimpiāde.

Kristīne Adgere. Latvijas 41. skolēnu zinātniskā konference.

Maruta Avotiņa, Agnese Šuste. Latvijas 67. matemātikas olimpiādes    uzdevumu atrisinājumi.

 

Hronika  – 52.lpp.

Raitis Misa. Zemes orbītā veiksmīgi nogādāts Latvijas pirmais Zemes mākslīgais pavadonis «Venta-1».

Raitis Misa. CERN zinātnes nedēļa Latvijā.

Kalvis Salmiņš. Latvijas un Igaunijas praktikanti LU Astronomijas     institūtā.

 

Jautā lasītājs  – 56.lpp.

E. Auziņš. Kāpēc Urānam pieņemts pretējs rotācijas virziens?

 

Juris Kauliņš. Debess spīdekļi 2017. gada rudenī. – 58.lpp.

I.P. Asteroīds (457743) Balklavs = 2009 HW20.

 

Contents. Содержание  - vāku 3.lpp.

Pielikumā: Astronomiskais kalendārs 2018 (Sastādītājs Juris Kauliņš).