Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Rudens
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.09.2013

221. laidiens

Mārtiņš Gills. «Zvaigžņotās Debess» 55. jubilejai  – 1.lpp.

Pirms 40 gadiem “Zvaigžņotajā debesī”  – 2.lpp.
Koperniks un cīņa par heliocentrisko pasaules uzskatu
Kas ir kvazāri?
Vai aiz Plutona ir vēl kādas Saules sistēmas planētas?

Zinātnes ritums  – 3.lpp.
Oļģerts Dumbrājs. Higsa bozons atklāts – elementārdaļiņu fizika krustcelēs
I.D. Šoruden jubileja: Jānis Stradiņš (10.XII 1933.) – 80; Astronomiskais kalendārs (1953) – 60

Atklājumi  – 5.lpp.
Andrejs Alksnis. ALMA atrod komētu fabriku
Irena Pundure. HD 189733b – pirmā zilā citplanēta 

Kosmosa pētniecība un apgūšana  – 7.lpp.
Raitis Misa. Iespēja kļūt par Marsieti
Ints Ķešāns. "Hei, debesis! Noņemiet cepuri! Es nāku!" (Valentīnas Tereškovas lidojumam - 50)

Apspriedes un sanāksmes  – 18.lpp.
Juris Freimanis, Ivars Šmelds. Starptautiskās Astronomijas Savienības XXVIII Ģenerālā Asambleja Pekinā

Atziņu ceļi  – 23.lpp. 
Verners Heizenbergs. Par humanitārās izglītības, dabas zinātņu un rietumu kultūras attiecībām
I.D. Šoruden jubileja: Latvijas Astronomijas biedrība (1993.) – 20

Skolu jaunatnei  – 29.lpp.
Ilgonis Vilks, Māris Krastiņš. Latvijas 41. atklātā skolēnu astronomijas olimpiāde
I.P. Šoruden jubileja: «Zvaigžņotajai debesij» (1958) – 55

Atskatoties pagātnē  – 33.lpp.
Natālija Cimahoviča. Latvijas radioastronomijas pamatlicējs
I.D. Šoruden jubileja: Andrejs Spektors (6.X 1943.) – 70

Kosmosa tēma mākslā  – 35.lpp.
Daiga Lapāne, Sarma Upesleja. Nakts ir sapņu laiks. Dzeja bērniem

Hronika  – 36.lpp.
Ilgonis Vilks. Astronomiskais kalendārs 60 gados
Redakcijas kolēģija. Šoruden jubileja: ILGA DAUBE (6.X 1918.)

Ierosina lasītājs  – 40.lpp.
Irena Pundure. «Zvaigžņotā Debess» ievada patiesībā (par Lasītāju aptauju’2012)
Juris Kauliņš. Debess spīdekļi 2013. gada rudenī  – 42.lpp.
Kristīne Adgere. «Zvaigžņotās Debess» tematiskais rādītājs  – 50.lpp. (2008.rudens-2013.vasara)

Contents. Содержание  - vāku 3.lpp.

Pielikumā: Astronomiskais kalendārs 2014 (Sastādītājs Juris Kauliņš)