Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture ir Latvijas Universitātes izdevums. Žurnāls ar šo nosaukumu iznāk kopš 2016. gada un ir turpinājums žurnālam “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” (1991–2015). Žurnāla misija ir kvalitatīvu akadēmisku rakstu publikācija vēsturē.

Žurnāls ir akadēmisks izdevums ar starptautisku redkolēģiju. Tas darbojas  vēstures zinātnē un ar to saistītās nozarēs, akcentējot Latvijas un Baltijas reģiona vēstures, arheoloģijas un historiogrāfijas problēmas. Tas iznāk divas reizes gadā.

Izdevums indeksēts EBSCO datubāzē “Central & Eastern European Academic Source”

Izdevumi elektroniskā formā pieejami LU Akadēmiskā apgāda mājaslapā.

ISSN 2500-9621

https://doi.org/10.22364/luzv

Atbildīgais redaktors 
Asociētais profesors, dr. hist. Jānis Taurēns

 

Ammons ČeskinsPh. D., Glāzgovas Universitātes Sociālo un politisko zinātņu skolas lektors Centrāleiropas un Austrumeiropas studijās
Inesis FeldmanisDr. habil. hist., LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks
Anderss Frejmarks – Ph. D., Linneja Universitātes Mākslu un humanitāro zinātņu fakultātes asociētais profesors (Zviedrija)
Aleksandrs IvanovsDr. hist., Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes profesors
Ēriks JēkabsonsDr. hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors
Valda KļavaDr. hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociētā profesore, VFF dekāne
Samuels KruizingaPh. D., Amsterdamas Universitātes docents mūsdienu vēsturē
Andris LevānsDr. hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors
Mati LaursPh. D., Tartu Universitātes Mākslu un humanitāro zinātņu fakultātes profesors
Alans MarejsPh. D., Līdsas Universitātes Mākslu fakultātes vecākais pasniedzējs
Silviu MiloiuDr. habil. hist., Valahijas Universitātes profesors, Rumānijas Ziemeļu un Baltijas studiju asociācijas prezidents
Torbens K. Nīlsens – Ph. D., Olborgas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors
Andrijs RukkassDr. hist., Tarasa Ševčenko Kijevas Nacionālās universitātes Vēstures fakultātes asociētais profesors
Inese RunceDr. hist., LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece
Aivars StrangaDr. habil. hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors
Andris ŠnēDr. hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors
Jānis TaurēnsDr. hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors
Jons VaičenonisDr. hist., Vītauta Dižā Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesors
Bredlijs Vudvorts – Ph. D., Ņūheivenas Universitātes Mākslu un zinātņu koledžas asociētais profesors
Antonijs Zunda Dr. habil. hist., LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks