Environmental and Experimental Biology (EEB) ir starptautisks drukāts / elektronisks recenzēts zinātniskais žurnāls, kas tiek izdots atvērtā pieejā četras reizes gadā un pieder bezpeļņas valdības finansētai universitātei. Dibināts 2003. gadā kā Acta Universitatis Latviensis ser. Biology, kopš 2010. gada – EEB.

EEB publicē oriģinālrakstus, īsos ziņojumus un pārskata rakstus. Apsveicami ir oriģinālie pētījumi, kas aptver visus mūsdienu bioloģijas aspektus. Jaunie zinātnieki, jo īpaši bioloģijas, biomedicīnas, vides zinātņu, lauksaimniecības zinātņu, mežsaimniecības, biotehnoloģijas u.c. doktoranti ir aicināti iesniegt savu viedokli.

Žurnāls ir orientēts uz plašāku bioloģisko problēmu izpratni, pētot dažādu organismu grupu mijiedarbību heterogēnos vides apstākļos, kā arī starp organismiem un vidi. Funkcionālie pētījumi dažādās bioloģiskās sistēmās visos organizācijas līmeņos, kuru mērķis ir noskaidrot ģenētisko, bioķīmisko, šūnu, fizioloģisko un ekoloģisko mehānismu vienojošos principus, ietilpst EEB darbības jomā. Varētu apsvērt arī dokumentus, kas nodarbojas ar vides zinātnes, dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības bioloģisko aspektu reģionālo kontekstu. Apsveicami ir starpdisciplināru, sarežģītu pētījumu, kā arī jaunu vai netradicionālu bioloģisko zinātņu tēmu manuskripti. Īpašās analizētās zinātniskās problēmas varētu būt saistītas, bet neaprobežojas tikai ar agrobioloģijas, biomedicīnas, bioķīmijas, bioģeogrāfijas, biofizikas, bioremediācijas jomām, biotehnoloģija, selekcija, ķīmiskā ekoloģija, vides aizsardzība, evolūcija, mežsaimniecība, hidrobioloģija, jūras bioloģija, dabas aizsardzība, patoloģija, farmakoloģija, augsnes zinātne, taksonomija, veģetācijas zinātne.

Pieejams DOAJ, Google Scholar, Zoological Records (Web of Science), CAB Abstracts, EBSCO host Academic Search Complete.

ISSN 1691-8088
e-ISSN 2255-9582

https://doi.org/10.22364/eeb

Atbildīgais redaktors Ģederts Ieviņš

Andris Avots, Wuerzburg, Germany
Arvīds Barševskis, Daugavpils, Latvia
Eduardas Budrys, Vilnius, Lithuania
Jürgen H. Jungbluth, Schlierbach (Heidelberg), Germany
Indriķis Krams, Daugavpils, Latvia
Miguel Â. A. Pinheiro Carvalho, Madeira, Portugal
Jan J. Slaski, Vegreville, Canada
Irma Tari, Szeged, Hungary
Henn Timm, Tartu, Estonia
Katarzyna Turnau, Kraków, Poland