Žurnāls "Ceļš" (pirmoreiz iznācis 1935. gadā,  atjaunots 1988. gadā) ir anonīmi recenzēts periodisks, starpdisciplinārs Latvijas Universitātes izdevums, kuru sagatavo atjaunotās LU Teoloģijas fakultātes izveidota redkolēģija un kura mērķis ir padziļināt lasītāju zināšanas par teoloģiju un reliģijpētniecību, tās vēsturiskajiem un mūsdienu procesiem. Žurnāls ir veltīts teoloģijas un reliģijpētniecības problemātikai starptautiskā kontekstā, īpaši pievēršoties reliģiskās dzīves analīzei Latvijā un Baltijā. "Ceļš" nav piesaistīts konkrētai reliģiskai pārliecībai, tā uzdevums ir kritiski analizēt reliģiskos procesus, ietverot visdažādākās teoloģijas un reliģijpētniecības jomas – salīdzinošo reliģijpētniecību, baznīcas vēsturi, reliģijas socioloģiju, reliģijas filozofiju, tekstkritiku, biblisko teoloģiju u.c.

Žurnāla mērķauditorija ir humanitāro un sociālo zinātņu eksperti un studenti, kā arī visi, kas ieinteresēti reliģijas fenomenu zinātniskā analīzē.

Žurnāls iznāk reizi gadā ar rakstiem gan latviešu, gan angļu valodā.

Visi žurnāla izdevumi pieejami LU e-resursu repozitorijā, kā arī LU Akadēmiskā apgāda mājaslapā.

Indeksēts EBSCO datubāzē

ISSN 1407-7841

https://doi.org/10.22364/cl

Atbildīgais redaktors Valdis Tēraudkalns

Valdis TēraudkalnsDr. phil., atbildīgais redaktors, Latvijas Universitāte
Riho AltnurmeDr. theol., Tartu Universitāte (Tartu Ülikool), Igaunija
Dace BalodeDr. theol., Latvijas Universitāte
Juris DreifeldsPh. D., Broka Universitāte (Brock University), Kanāda
Deniss HanovsDr. art., Rīgas Stradiņa universitāte
Ralfs KokinsDr. theol., Latvijas Universitāte
Mārtins Pērsijs (Percy), Ph. D., Kristus baznīcas koledža (Christ Church, Oxford University), Lielbritānija
Elizabete TaivāneDr. theol., Latvijas Universitāte
Normunds Titāns, Dr. phil., Latvijas Universitāte
Stefans Šreiners (Schreiner)Dr., Tībingenes Universitāte (Universität Tübingen)Vācija
Džeims Vudvords (Woodward), Ph. D., Sāruma koledža (Sarum College), Lielbritānija
Hans Georgs Zīberts (Ziebertz)Ph. D., Vircburgas Universitāte (Universität Wuerzburg), Vācija