“Baltu filoloģija” (BF) ir zinātnisks žurnāls, kas publicē pētnieciskus darbus visās baltu valodniecības jomās. Tiek pieņemti arī raksti par citu tematiku, kas var interesēt baltistus. Gaidīti tiek arī pārskata raksti, kas aplūko pētniecības stāvokli noteiktās baltistikas nozarēs, recenzijas, apskati.

BF iznāk kopš 1991. gada. No 1. līdz 6. sējumam BF izdeva LU Filoloģijas fakultāte, 7.–9. sējums bija iekļauti Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu sērijā. Kopš 2002. gada BF jau tiek izdots kā neatkarīgs Latvijas Universitātes žurnāls.

Katru gadu iznāk viens žurnāla numurs, kas sadalīts vienā vai divās burtnīcās. Iznākšanas biežums – divas reizes gadā.

Visi žurnāla izdevumi pieejami LU e-resursu repozitorijā, kā arī LU Akadēmiskā apgāda mājaslapā.

Indeksēts Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA), MLA International Bibliography, EBSCO

ISSN 1691-0036

https://doi.org/10.22364/bf

Atbildīgais redaktors Pēteris Vanags (Rīga / Stockholm)

   

Redaktora vietnieki

Lidija Leikuma (Latvijas Universitāte, Rīga)
Edmundas Trumpa (Latvijas Universitāte, Rīga)

Redakcijas kolēģija

Aleksej Andronov (Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, Sankt Peterburg)
Laimute Balode (Latvijas Universitāte, Rīga; Helsingin yliopisto, Helsinki)
Rick Derksen (Universiteit Leiden, Leiden)
Pietro U. Dini (Università degli Studi di Pisa, Pisa)
Trevor G. Fennell (Flinders University of South Australia, Adelaide)
Artūras Judžentis (Vilniaus dailės akademija, Vilnius)
Jenny Larsson (Stockholms universitet, Stockholm)
Benita Laumane (Liepājas Universitāte, Liepāja)
Dace Markus (Liepājas Universitāte, Liepāja)
Nicole Nau (Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)
Juozas Pabrėža (Šiaulių universitetas, Šiauliai)
Jurgis Pakerys (Vilniaus universitetas, Vilnius)
Giedrius Subačius (University of Illinois, Chicago)
Jānis Valdmanis (Latvijas Universitāte, Rīga)
Steven Young (University of Maryland, Baltimore)