Baltic Journal of English Language, Literature and Culture (BJELLC) ir daudzdisciplīnu starptautisks zinātnisks žurnāls, kuru izdod Latvijas Universitāte. Tas iznāk kopš 2011. gada reizi gadā.

BJELLC mērķis ir palīdzēt dalīties zināšanās visā pasaulē pētniekiem, kuri veic lietišķās valodniecības, literatūras un kultūras pētījumus. Lai arī žurnāls ir īpaši ieinteresēts publicēt Baltijas valstīs tapušus pētījumus, tiek laipni gaidīti manuskripti arī no citām valstīm. Žurnāls pieņem teorētisko un empīrisko pētījumu dokumentus par šādām jomām, bet neaprobežojas ar tām:

 • diskursa analīze un pragmatika;
 • leksikoloģija un terminoloģija; 
 • stilistika; 
 • valodas apguve; 
 • psiholingvistika; 
 • korpusa valodniecība; 
 • tulkošana un kontrastējoši pētījumi; 
 • kultūras studijas;
 • literārā un kritiskā teorija;
 • postkoloniālā literatūra;
 • salīdzinošā literatūra;
 • literārais transnacionālisms; 
 • dzimums un literatūra;
 • vizuālā kultūra un literatūra;
 • digitālā literatūra

Visi žurnāla izdevumi pieejami LU e-resursu repozitorijā, kā arī LU Akadēmiskā apgāda mājaslapā.

ISSN 1691-9971
e-ISSN 2501-0395

https://doi.org/10.22364/BJELLC

Galvenais redaktors Andrejs Veisbergs

Atbildīgais redaktors 

Monta Farneste (University of Latvia, Latvia)

Redakcijas padome (alfabēta secībā)

Sigma Ankrava (University of Latvia, Latvia)
Trevor G. Fennel (Flinders University, Australia)
Ann Hodgson (University of London, United Kingdom)
Larisa Iļjinska (Riga Technical University, Latvia)
Vilmantė Liubinienė (Kaunas University of Technology, Lithuania)
Indra Karapetjana (University of Latvia, Latvia)
Jurgita Mikelionienė (Kaunas University of Technology, Lithuania)
JoAnne Neff van Aertselaer (Complutense University of Madrid, Spain)
Irina Novikova (University of Latvia, Latvia)
Gunta Roziņa (University of Latvia, Latvia)
Ömer Şekerci (Suleyman Demirel University, Turkey)
Jānis Sīlis (Ventspils University of Applied Sciences, Latvia)

Recenzenti

Kristina Aurylaité (Vytautas Magnus University, Lithuania; Bergen University, Norway)
Māris Baltiņš (State Language Centre, Latvia)
Anna Branach-Kallas (Nicolaus Copernicus University, Poland)
Anna Czura (Universtity of Wroclaw, Poland)
Maria del Mar Robisko Martin (Madrid Polytechnic University, Spain)
Ina Druviete (University of Latvia, Latvia)
Christina Dokou (The National and Kapodistrian University of Athens, Greece)
Nadezhda Emelianova (Astrahan State University, Russia)
Dafina Genova (University of Veliko Turnovo, Bulgaria)
Vita Kalnbērziņa (University of Latvia, Latvia)
Oleksandr Kapranov (Western Norway University of Applied Sciences, Norway)
Laura Karpinska (University of Latvia, Latvia)
Jana Kuzmina (University of Latvia, Latvia)
Lauma Terēze Lapa (University of Latvia, Latvia)
Carolyne Larrington (St John’s College, University of Oxford, UK)
Antra Leine (University of Latvia, Latvia)
Dace Liepiņa (University of Latvia, Latvia)
Gunta Ločmele (University of Latvia, Latvia)
Ineta Luka (Turiba University, Latvia)
Elena N. Makarova (Ural State University of Economics, Russia)
Svetlana Manik (Ivanovo State University, Russia)
Dace Markus (Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia)
Nijolė Maskaliūnienė (Vilnius University, Lithuania)
Sandra Meškova (Daugavpils University, Latvia)
Anna Michońska-Stadnik (University of Wroclaw, Poland)
Irina Oukhvanova (Belarus State University, Belarus)
Piotr Romanovskis (University of Warsaw, Poland)
Anastasija Ropa (Latvian Academy of Sport Education, Latvia; Centre for Arthurian Studies, Bangor University, UK )
Elita Saliņa (Latvian Academy of Culture, Latvia)
Clara Sarmento (Polytechnic of Porto, Portugal)
Gábor Szabó (Univerity of Pécs, Hungary)
Helena Šajgalíková (University of Economics in Bratislava, Slovakia)
Aleksejs Taube (University of Latvia, Latvia)
Aristi Trendel (University of Main, France)
Enn Veldi (University of Tartu, Estonia)
Zigrīda Vinčela (University of Latvia, Latvia)
Gaļina Vishnevskaya (Ivanovo State University, Russia)
Phalangchok Wanphet (Nord University, Norway)

EBSCO datubāzēs (kopš 2015. gada): 
the CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ACADEMIC SOURCE database;
the EBSCO DISCOVERY SERVICE database;
the EBSCO HUMANITIES SOURCE database;   
the Emerging Sources Citation Index (ESCI) of Web of Science Group, a Clarivate Analytics company (kopš 2017. gada);   
ERIH PLUS   
NSD (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers) (kopš 2018. gada);   
the MLA Directory of Periodicals and indexed in the MLA International Bibliography   
GOOGLE SCHOLAR