Baltic Journal of English Language, Literature and Culture (BJELLC) ir daudzdisciplīnu starptautisks zinātnisks žurnāls, kuru izdod Latvijas Universitāte. Tas iznāk kopš 2011. gada reizi gadā.

BJELLC mērķis ir palīdzēt dalīties zināšanās visā pasaulē pētniekiem, kuri veic lietišķās valodniecības, literatūras un kultūras pētījumus. Lai arī žurnāls ir īpaši ieinteresēts publicēt Baltijas valstīs tapušus pētījumus, tiek laipni gaidīti manuskripti arī no citām valstīm. Žurnāls pieņem teorētisko un empīrisko pētījumu dokumentus par šādām jomām, bet neaprobežojas ar tām:

 • diskursa analīze un pragmatika; 
 • leksikoloģija un terminoloģija;  
 • stilistika;  
 • valodas apguve;  
 • psiholingvistika;  
 • korpusa valodniecība;  
 • tulkošana un kontrastējoši pētījumi;  
 • kultūras studijas; 
 • literārā un kritiskā teorija; 
 • postkoloniālā literatūra; 
 • salīdzinošā literatūra; 
 • literārais transnacionālisms;  
 • dzimums un literatūra; 
 • amerikāņu literatūra un drāma.

Visi žurnāla izdevumi pieejami LU e-resursu repozitorijā, kā arī LU Akadēmiskā apgāda mājaslapā.

ISSN 1691-9971
e-ISSN 2501-0395

https://doi.org/10.22364/BJELLC

Galvenais redaktors Andrejs Veisbergs

Starptautiskā zinātniskā žurnāla „English Language, Literature and Culture” (Angļu valoda, literatūra un kultūra) redakcijas kolēģijas sastāvs

Galvenais redaktors: Prof. Andrejs Veisbergs (Latvijas Universitāte, Latvija)
Krājuma sastādītāja un galvenā redaktore: Asoc. prof. Monta Farneste (Latvijas Universitāte, Latvija)  


Redakcijas kolēģija 

Prof. Leo Takhuns Čaņs (Guansji Universitāte, Ķīna)
Prof. Kenans Dikilitass (Stavangeras Universtitāte, Norvēģija)
Prof. Ina Druviete (Latvijas Universitāte, Latvija)
Prof. Džiovanni Iamartino (Milānas Universitāte, Itālija)
Prof. Jone Grigaļūniene (Viļņas Universitāte, Lietuva)
Prof. Indra Karapetjana (Latvijas Universitāte, Latvija)
Prof. Delfine Letorta (Lemānas Universitāte, Francija)
Prof. Vilmante Ļubiniene (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva)
Prof. Kārena Brauna Kempbela (Greisonas koledža, ASV)
Prof. Sangēta Panta (Čitkaras Universitāte, Indija)
Prof. Gunta Roziņa (Latvijas Universitāte, Latvija)
Prof. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskola, Latvija)
Prof. Emers Šekerci (Sileimana Demirela universitāte, Turcija)
Prof. Krispins Tērlovs (Bernes Universitāte, Šveice)
Prof. Falangčoks Vanfets (Ziemeļu Universitāte, Norvēģija)
Dr. Eduards Ovens Tegins (Trinitijas koledža, Dublinas Universitāte, Īrija)
Doc. Aristi Trendela (Lemānas Universitāte, Francija)
Doc. emeritus Enns Veldi (Tartu Universitāte, Igaunija)
Doc. Patamavana Džimarkona Zilli (Stanvangeras Universitāte, Norvēģija)
Dr. Edīte Vilkoksa-Ficzere (Oxfordas Brūksas universitāte, Apvienotā Karaliste)

 • EBSCO datubāzēs (kopš 2015. gada): 
  • Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)
  • Humanities Source
 • Web of Science (kopš 2017. gada):
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Category Language & Linguistics
  • Journal Citation Indicator (JCI) - 0.17 (2019. gadā); 0.10 (2020. gadā)
 • Rank by the Web of Science Journal Citation Indicator (JCI) is 301/358 (Q4)
 • ERIH PLUS; NSD (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers) (kopš 2018. gada)
 • Index Copernicus: Index Copernicus Value (ICV) = 83.28 in ICI Journals Master List 2020
 • MLA Directory of Periodicals 
 • MLA International Bibliography
 • Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • DOAJ 
 • WorldCat
 • Sherpa/Romeo
 • Scilit
 • LINGUIST List
 • Google Scholar