LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot Eiropas Savienības vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību.

Jaunajā daudzgadu darba programmā ir noteiktas LIFE programmas vides un klimata apakšprogrammu prioritārās jomas, kas atbalstāmas īstenojot LIFE projektus. LIFE programmā iespējams īstenot projektus vides un resursefektivitātes, dabas un bioloģiskās daudzveidības, kā arī klimata jomās.

Vairāk informācijas

Tiek izdalītas divas LIFE apakšprogrammas:

1. Vides apakšprogramma, kuras projektiem laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam paredzētais finansējums ir 1,3 miljardi EUR. Vides apakšprogrammas galvenās prioritātes ir:

  • Vide un resursu efektivitāte
  • Daba un bioloģiskā daudzveidība
  • Vides pārvaldība un informācija

2. Klimata pasākumu apakšprogramma, kuras projektiem laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam paredzētais finansējums ir 449 miljoni EUR. Klimata pasākumu apakšprogrammas galvenās prioritātes ir:

  • Klimata pārmaiņu mazināšana
  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām
  • Klimata pārvaldība un informācija

Papildu informācija: