Informāciju par Fondu un 2019. gada projektu pieteikumu konkursu angļu valodā var atrast Fonda interneta vietnē, kas atrodas Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā. Projekta partneru meklēšanā palīdzēs Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa

Fonds katram sekmīgā projekta dalībniekam piešķir finansējumu:

  • eksaktajās zinātnēs - 25 000 USD/gadā;
  • humanitārās un sociālās zinātnēs - 20 000 USD/gadā. 

Latvijas partneris projekta iesnieguma veidlapu iesniedz vienā eksemplārā elektroniskā dokumenta formātā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv un cc: liva.grinevica@viaa.gov.lv.

Latvijā projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 31.maijs plkst.17:00.

Konkursa rezultātu paziņošana paredzēta 2019. gada decembrī.

Projektu īstenošanas uzsākšana plānota ar 2020. gada 2. janvāri.

Vairāk informācijas