Progresīva spektrālās attēlošanas tehnoloģija ādas diagnostikai

Projekta nosaukums:  ''Progresīva spektrālās attēlošanas tehnoloģija ādas diagnostikai''

Projektu reģ. numurs: Izp-2018/2-0006

Projekta īstenošanas termiņš: 1.12.2018.-31.11.2020.

Projekta kopējais finansējums: 199906.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. habil. phys. Jānis Spīgulis

Projekta kopsavilkums: Šis multidisciplinārais projekts attiecas uz optisko tehnoloģiju pielietojumiem medicīnā, Projektā plānots patentētu tehnoloģiju, kas nodrošina viena "knipša" monohromatisku spektrālu attēlu iegūšanu vienlaikus pie vairākiem viļņu garumiem (SMSLI – Snapshot Multi-Spectral-Line Imaging), adaptēt ādas jaunveidojumu bezkontakta diagnostikai, Tiks izveidota un klīniski aprobēta jauna prototipa ierīce, kas ātri (< 2s) uzņems 4 monohromatiskus ādas attēlus pie dažādiem viļņu garumiem, kā arī ādas fluorescences attēlu 405 nm ierosmē. Attēlu analīzes datorprogramma dos iespēju operatīvi kartēt 4 galveno ādas hromoforu sadalījumu un atvieglos jaunveidojumu (t.sk. ādas vēža) identifikāciju. Paredzamā ietekme uz sabiedrību – uzlabota veselības aprūpe.