Projekta nosaukums angliski:  “Advanced spectral imaging technology for skin diagnostics”

Projekta reģ. numurs: lzp-2018/2-0006

Projekta īstenošanas termiņš: 1.12.2018.-31.11.2020.

Projekta kopējais finansējums: 199906.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. habil. phys. Jānis Spīgulis

Projekta kopsavilkums: Šis multidisciplinārais projekts attiecas uz optisko tehnoloģiju pielietojumiem medicīnā. Projektā plānots patentētu tehnoloģiju, kas nodrošina viena "knipša" monohromatisku spektrālu attēlu iegūšanu vienlaikus pie vairākiem viļņu garumiem (SMSLI – Snapshot Multi-Spectral-Line Imaging), adaptēt ādas jaunveidojumu bezkontakta diagnostikai, Tiks izveidota un klīniski aprobēta jauna prototipa ierīce, kas ātri (< 2s) uzņems 4 monohromatiskus ādas attēlus pie dažādiem viļņu garumiem, kā arī ādas fluorescences attēlu 405 nm ierosmē. Attēlu analīzes datorprogramma dos iespēju operatīvi kartēt 4 galveno ādas hromoforu sadalījumu un atvieglos jaunveidojumu (t.sk. ādas vēža) identifikāciju. Paredzamā ietekme uz sabiedrību – uzlabota veselības aprūpe.

Plānotie rezultātu ietekmes indikatori:

Skaits

Zinātniskās publikācijas, kas indeksētas SCOPUS, WoSCC un/vai ERIH+

3

Intelektuālā īpašuma nostiprināšana (patenta pieteikums)

1

Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs vai to organizēšana

5

 

Sasniegtie rezultāti:

  • Publikācijas (SCOPUS):

1. J. Spigulis, I. Oshina, P. Potapovs, K. Lauberts, “Snapshot multi-spectral-line imaging for applications in dermatology and forensics”, Proc.SPIE, 10881, 1088114 (2019).                      

2. J. Spigulis, I. Oshina, M. Matulenko, “Laser illumination designs for snapshot multi-spectral line imaging”, OSA Technical Digest, CLEO-Europe, cl_3_4 (2019), https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=CLEO_Europe-2019-cl_3_4.

3. J. Spigulis, Z. Rupenheits, M. Matulenko, I. Oshina, U. Rubins "A snapshot multi-wavelengths imaging device for in-vivo skin diagnostics", proc. SPIE, 11232,112320I-1 (2020).

  • Patenta pieteikums

1. LV patenta pieteikums # P-19-45, 21.08.2019. “Ierīce virsmas vienmērīgai apgaismošanai vienlaikus ar vairākām lāzeru spektrāllīnijām”, autori J.Spīgulis, I.Ošiņa, Z.Rupenheits, M.Matuļenko.

  • Dalība starptautiskās konferencēs:

1. SPIE Photonics West / BIOS’2019, Sanfrancisko (ASV), 2019.g. 2.-7. februārī.

Mutisks referāts: “Snapshot multi-spectral-line imaging for applications in dermatology and forensics”.

2. CLEO-Europe, Minhene (Vācija), 2019.g. 23.-27. jūnijā.

Mutisks referāts: “Laser illumination designs for snapshot multi-spectral-line imaging”.

3. Multiforesee 2019, Katānija (Itālija), 2019.g. 16.-18. septembrī.

Mutisks referāts: “Multi-spectral-line imaging for forensics: recent developments”.

4. Advanced Laser Technologies 2019, Prāga (Čehija), 2019.g. 15.-20. septembrī

Mutisks ielūgtais referāts: “Lasers for skin diagnostics – chromophore mapping and photon path length estimation”.  

5. SPIE Photonics West / BIOS’2020, Konference "Multimodal Biomedical Imaging", Sanfrancisko (ASV), 2020.g. 1. – 6. februārī.

Mutisks referāts: “A snapshot multi-wavelength imaging device for in-vivo skin diagnostics”.

  • Citi publicitātes pasākumi

1. Projekta atklāšanas sanāksme (kick-off)