Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projekts

Projekta nosaukums latviski: Neatkarības arheoloģija: jaunas pieejas Nacionālajai pretestības vēsturei Latvijā

Projekta nosaukums angliski: The archaeology of independence: Towards a new conceptual perspective on national resistance in Latvia

Projekta numurs: VPP-LETONIKA-2021/2-0003

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Mārtiņš Kaprāns

Zinātniskā grupa: Mārtiņš Kaprāns, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Daina Bleiere, Metjū Matīss Kots, Uldis Neiburgs, Ieva Garda-Rozenberga, Madara Eversone, Reinis Ratnieks

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 20.12.2021. – 19.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 213 000,00 EUR

Projektā plānotās aktivitātes:

Projekta mērķis ir attīstīt lokāli iesakņotu konceptuālo ietvaru, kas ļautu pārinterpretēt daudzveidīgo pretestību padomju režīmam pēckara Latvijā un kas paplašinātu izpratni par to, kā politiski un sociāli motivētās nepakļaušanās prakses ir saistāmas ar padomju sistēmas sabrukšanu un ar padomju laika aktoriem, kas vēlāk noteica Atmodas procesu attīstību. Projekts balstās Pjēra Burdjē lauka teorijā, kas lauku definē kā jēgpilnu sociālo vienību, kura veidojas ap noteiktu aktoru tīklojumu un savstarpējām varas attiecībām. Projekta pētnieciskā stratēģija pievēršas tādu sociālo lauku analīzei, kas sasaista varu un kultūru – divas sfēras, kuras būtiski ietekmēja opozīciju padomju režīmam. Pētījuma dizains paredz analizēt arī jaunatnes socializāciju kā strukturālu procesu, kurš pārveidoja nacionālo pretošanos un opozicionāro kultūru Padomju Latvijā. Līdzās pētnieciskajām aktivitātēm projekta ietvaros ir arī paredzēts iesaistīt plašāku sabiedrību. Īpašu uzmanību plānots pievērst vēstures un sociālo zinību skolotājiem un vidējās izglītības iestāžu skolēniem, kuri tiks iesaistīti diskusijās par pēckara pretošanos Latvijā, dažādiem vietējiem vēsturiskiem notikumiem un aktoriem, kas veicināja vai apgrūtināja iespējas pretoties padomju režīmam un sociālajai kārtībai. Projekta rezultātus plānots izmantot arī jauna bakalaura līmeņa studiju kursa un nacionālās pretošanās maršrutu izveidē.

Pēdējās izmaiņas veiktas