Projekta nosaukums latviski: Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība

Projekta nosaukums angliski: Research on Modern Latvian Language and Development of Language Technology (LATE)

Projekta numurs: VPP-LETONIKA-2021/1-0006

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Projekta vadītājs: Ilze Auziņa

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU); LU Latviešu valodas institūts; LU Literatūras folkloras un mākslas institūts; Liepājas Universitāte

LU projekta vadītājs: Agris Timuška

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Latviešu valodas institūts sadarbībā ar Humanitāro zinātņu fakultāti

Projekta īstenošanas periods: 20.12.2021.–19.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 1 068 000,00 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 294 000,00 EUR

LU projektā plānotās aktivitātes: digitālās infrastruktūras attīstīšana valodas pētniecībai; jaunu valodas resursu izveide un esošo resursu papildināšana: latviešu valodas runas korpuss, latviešu zīmju valodas paraugkorpuss, leksiskā datubāze Tēzaurs.lv un “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca”. Gramatiski marķētā latviešu valodas korpusa un fonētiski fonoloģiskās sistēmas apraksta pilnveide, veicot datos balstītus latviešu valodas pētījumus. Projekta laikā izveidoto un pilnveidoto resursu iekļaušana vienotajā latviešu valodas digitālās pētniecības infrastruktūrā CLARIN-LV un izmantošana runas transkribēšanas, pēcrediģēšanas un subtitrēšanas platformas LATE izstrādē.

Papildus informācija par projektu: http://www.digitalhumanities.lv/projekti/vpp-late/

Pēdējās izmaiņas veiktas