Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projekts

Projekta nosaukums latviski: Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca

Projekta nosaukums angliski: Multifunctional dictionary of Livonian

Projekta numurs: VPP-LETONIKA-2021/2-0002

Projekta īstenotājs/vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Valts Ernštreits

Zinātniskā grupa:

  • zinātniskais vadītājs Valts Ernštreits;
  • galvenais izpildītājs Uldis Ivars Jānis Balodis;
  • galvenais izpildītājs Tuuli Tuisk;
  • izpildītājs (studējošais) Milda Ona Dailidenaite

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Latvijas Universitātes Lībiešu institūts

Projekta īstenošanas periods: 20.12.2021. – 19.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 213 000,00 EUR

LU Lībiešu institūta projektā plānotās aktivitātes: projekta mērķis uz esošo lībiešu valodas digitālo kolekciju bāzes izveidot brīvpieejas daudzfunkcionālu lībiešu valodas vārdnīcu, lai sekmētu lībiešu valodas attīstību, ievērojami paplašinātu lībiešu valodas lietojuma un apguves, kā arī pētniecības iespējas. Vārdnīcu iecerēts veidot, papildinot esošās digitālās kolekcijas – leksikogrāfijas datubāzi, morfoloģijas datubāzi un lībiešu valodas korpusu, lai ievērojami paplašinātu un standartizētu lībiešu valodas vārdu krājumu un gramatisko informāciju. Vienlaikus projekta ietvaros paredzēts pievienot funkcionāli jauna veida informāciju – izrunas paraugus audio formātā un tulkojumus angļu valodā, paverot jaunas iespējas kolekciju izmantošanai.

Projekts tiek īstenots, iesaistot tajā dažādu valstu pētniekus un studējošos, kas ļaus nodrošināt ciešāku jomas pētnieku sadarbību un jaunu pētnieku rašanos. Tāpat īstenošanā tiks iesaistīti lībiešu valodas runātāji, kuriem darbs projektā nodrošinās saskari ar lībiešu valodu ikdienā un palīdzēs saglabāt un uzlabot viņu valodas prasmi.

Izmantojot projekta gaitā sagatavotos datus, sadarbībā ar ārvalstu partneriem iecerēts attīstīt un integrēt resursos to attīstībai vitāli svarīgus jaunus digitālus instrumentus – morfoloģisko analizatoru, runas sintezatoru un automātiskās tulkošanas rīku, turklāt projekta datus

paredzēts padarīt brīvi pieejamus gan datu repozitorijos tālāku pētījumu un jaunu produktu izstrādei, gan visai sabiedrībai brīvpieejas tīmekļa vārdnīcas un citu produktu veidolā Papildus informācija par projektu: Livones.net - DAUDZFUNKCIONĀLA LĪBIEŠU VALODAS VĀRDNĪCA (2021-2024) 

Pēdējās izmaiņas veiktas