Projekta nosaukums Projekta numurs                           LU zinātniskais vadītājs

Mūsdienu latviešu valodas lietojums un attīstība
 

VPP-LETONIKA-2022/1-0001

Ina Druviete