Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekts

Projekta nosaukums latviski: Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzuma punktos

Projekta nosaukums angliski: Interaction between the individual, the society and the state in process of the history of Latvia: conflicting values and formation of shared values during historical turning points

Projekta numurs: VPP-IZM-2018/1-0018

Projekta vadošais partneris Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Guntis Zemītis (LU)

Projekta sadarbības partneris: Daugavpils Universitāte

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Latvijas vēstures institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2018.–30.06.2022.

Projekta kopējais finansējums: 600 000 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 540 000 EUR.

Papildu informācija par projektu