Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekts

Projekta nosaukums latviski: Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem

Projekta nosaukums angliski: Towards sustainable development and inclusive society in Latvia: response to demographic and migration challenges

Projekta numurs: VPP-IZM-2018/1-0015

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Zaiga Krišjāne (LU)

Projekta sadarbības partneris: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2018.–30.06.2022.

Projekta kopējais finansējums: 600 001 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 470 001 EUR.

Papildu informācija par projektu