Projekta nosaukums latviski: Savelkot galus – sezonālā mijiedarbība, enerģētiskā auglība un migrējošo putnu populāciju dinamika globālu pārmaiņu apstākļos

Projekta nosaukums angliski: Connecting the dots: carry-over effects, energetic fitness, and population dynamics of migratory birds under global change

Projekta numurs: lzp-2019/1-0242

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Oskars Keišs (LU)

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Bioloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2020.–30.12.2023.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Papildu informācija par projektu