Projekta nosaukums latviski: Laiktelpiskā pazemes ūdeņu sausuma prognozēšana ar jauktiem modeļiem daudzslāņu sedimentācijas baseinā klimata pārmaiņu ietekmē (GURU)

Projekta nosaukums angliski: Spatial and temporal prediction of groundwater drought with mixed models for multilayer sedimentary basin under climate change (GURU)

Projekta numurs: LZP-2019/1-0165

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Andis Kalvāns

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2020.–31.12.2022.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu integrētu pazemes ūdens līmeņu novērtēšanas pieeju, kas, balstoties uz meteoroloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, ļautu identificēt vēsturiskos pazemes ūdeņu sausuma notikumus un prognozēt līdzīgu notikumu iestāšanās varbūtību un ilgumu nākotnē atkarībā no sateces baseina īpašībām un ņemot vērā klimata pārmaiņas.

Ilgtermiņa mērķis ir izstrādāt pieejas un rīkus pazemes ūdeņu līmeņu anomāliju novērtēšanai ar ierobežotiem, konkrētām vietām raksturīgiem hidroģeoloģiskajiem datiem, ko turpmāk varētu izmantot pazemes ūdeņu sausuma prognozēšanai klimata pārmaiņu ietekmē.

Pētījumā tiks aplūkots Baltijas artēziskais baseins (BAB), kas pamatā aptver visu Baltijas valstu teritorijas (Latviju, Lietuvu un Igauniju), tomēr rezultāti var tikt pielāgoti līdzīgām situācijām visā pasaulē. Pētījumu uzmanības centrā ir metodoloģiskie aspekti pazemes ūdeņu sausuma parādības izpratnei, iekļaujot sateces baseinus raksturlielumus kā novitāti.

Papildu informācija par projektu