Projekta nosaukums latviski: Viedā pildītā ar mikrokapsulām polimēra kompozītmateriāla ar iestrādāto papildus funkcionalitāti ilgizturība un stabilitāte apkārtējo faktoru ietekmē

Projekta nosaukums angliski: Durability and environmental stability of microcapsule-filled polymer composites with smart-interaction capability

Akronims: DUROCAPS

Projekta numurs: Nr. lzp-2018/1-0084

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte

Projekta vadītājs: Andrejs Aņiskevičs

Projekta īstenošanas periods: 31.08.2018.–31.08.2021.

Projekta kopējais finansējums: 283 416 EUR

Projekts ir veltīts polimēra kompozītmateriāla izpētei, kas ir pildīts ar mikrokapsulām. Tēma atbilst prioritārajam virzienam zinātnē “Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai”.

Projekta vispārējais mērķis ir paaugstināt efektivitāti un drošību viedām pildītām ar mikrokapsulām polimēra kompozītmateriālam un paplašināt tā pielietojuma sfēru.

Projekta mērķis ir izstrādāt metodiku, kas ļaus prognozēt viedā pildītā ar mikrokapsulām polimēra kompozītmateriāla ilgizturību un stabilitāti apkārtējo faktoru ietekmē.

Projekta izaicinājums ir saistīts ar mikrokapsulu (apvalks un kodols) izpēti, kas nodrošina viedo funkciju izpildi kā kompozītmateriāla pildviela, tas ilgizturību un stabilitāti apkārtējo faktoru ietekmē. Pētījuma programma sastāv no četriem galvenajiem etapiem, apvienotiem darba paketes: metodes izstrāde, eksperimentālā izpēte, materiālu īpašību modelēšana, izveidotā modeļa verifikācija. Izstrādātā un validētā metodoloģija ļaus palielināt drošību viedām pildītām ar mikrokapsulām polimēra kompozītmateriālam un paplašināt tā pielietojuma sfēru.

Papildu informācija par projektu