Projekta nosaukums latviski: "Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē"

Projekta nosaukums angliski: ‘Strengthening families, communities and relationships: anthropological perspectives on violence’

Projekta numurs: lzp-2018/1-0068

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: vad. pētn. Aivita Putniņa, PhD

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Humanitāro zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 31.08.2018.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 295 419 EUR

Projektā piedalās Antropoloģijas studijas nodaļas mācībspēki un studenti: Dr. Garets Hamiltons, Dr. Ilze Mileiko, Zane Linde-Ozola, Artūrs Pokšāns, Kārlis Lakševics, Kristians Zalāns, Māra Neikena, Kate Dudure, kā arī ar Praktiskās pētniecības kursa un noslēguma darbu starpniecību aicināti piedalīties antropoloģijas programmu studenti.

Vardarbību un tās novēršanu Latvijā projekta ietvarā pētām vairākos tās izpausmes līmeņos, balstoties antropoloģiskā pieejā un etnogrāfijā balstītā lauka darbā, papildinot izpēti ar kvantitatīvām izpētes metodēm. Vardarbībā izpaužas cilvēku attiecībās un to izpēte nodrošina precīzākos līdzekļus gan vardarbības mehānismu izpratnei, gan tās novēršanas mehānismu atklāšanai. Mēs analizējam sociālo attiecību un mediju ietekmi uz ģimeni un kopienu, rīcībpolitiku, vardarbības afektīvās un emocionālās izpausmes, vardarbības materialitāti, izpausmes digitālajā vidē un citus etnogrāfiskajā izpētē izgaismojamus procesus. Šajā projektā sadarbojamies arī ar citām ieinteresētajām pusēm (ministrijas, NVO, pašvaldības u.c.), piedāvājam ieteikumus vardarbības novēršanai un izvērtējam vardarbības novēršanas programmas, tādējādi izlīdzinot plaisu starp pielietojamu un teorētisku pētījumu.

Papildu informācija par projektu: