Projekta nosaukums latviski: Magnetohidrodinamisko nestabilitāšu izpēte liela mēroga šķidro metālu bateriju realizācijai.

Projekta nosaukums angliski: Magnetohydrodynamic instability in large scale liquid metal batteries

Projekta numurs: lzp-2018/1-0017

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Andris Bojarevičs

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība: LU Fizikas institūts

Projekta īstenošanas periods: 31.08.2018.–31.08.2021.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta mērķis ir palielināt baterijas efektivitāti samazinot elektrolīta slāņa biezumu un palielinot baterijas šūnas izmēru. Projektā paredzēts noskaidrot fizikālos mehānismus, kas liedz samazināt elektrolīta slāņa biezumu, rodoties virsmas viļņu svārstībām, kas pārtrauc baterijas darbību. Projekta rezultātā vajadzētu sniegt skaidras rekomendācijas liela mēroga šķidru metālu baterijas lietderīgai funkcionēšanai, izvairoties no “rolling pad instability”, tādējādi būtiski uzlabojot baterijas lietderības koeficientu.