Projekta nosaukums latviski: Kūdras humusvielu īpašības, struktūra un to modifikācijas iespēju izpēte

Projekta nosaukums angliski: Properties and structure of peat humic substances and possibilities of their modification

Projekta numurs: lzp-2018/1-0009

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Māris Kļaviņš

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 31.08.2018.–31.08.2021.

Projekta kopējais finansējums: 280 578 EUR

Kūdra uzskatāma par vienu no nozīmīgiem Latvijas vietējiem resursiem. Patlaban kūdras izmantošanas veids un apjomi sekmē siltumnīcefekta gāzu emisijas un rada vides degradāciju. Projekta mērķis ir pētīt humusvielu ieguves iespējas no kūdras, to īpašības un veidošanās apstākļu-struktūras kopsakarības kā arī risināt fundamentāli nozīmīgu jautājumu par humifikācijas un ietekmi uz oglekļa bioģeoķīmisko apriti. Projekta uzdevumi paredz pētīt kūdras ģenēzes un humifikācijas procesu ietekmi uz kūdras humusvielu īpašībām. Projekta lietišķie uzdevumi paredz izstrādāt kūdras humusvielu modifikācijas metodes, lai sekmētu to praktiskās izmantošanas iespējas, kā arī pētīt kūdras humusvielu imobilizācijas iespējas, lai iegūtu sorbentus, izmantošanai vides piesārņojuma attīrīšanai.