Projekta nosaukums latviski: Kadmiju saturošo otrreizējo atkritumu (kadmija akumulatoru un bateriju) pārstrādes metodes ar elektrošlaka pārkausējuma palīdzību izpēte kadmija iegūšanai no kausējuma videi draudzīgā veidā

Projekta nosaukums angliski: Investigation of the method for recycling cadmium containing industrial batteries and small consumer cells through electroslag remelting for recovery of metallics in an environmentally sound manner

Projekta numurs: lzp-2018/1-0415

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Ernests Platacis

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Fizikas institūts

Projekta īstenošanas periods: 31.08.2018.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projektā tiek piedāvāta kadmiju saturošo akumulatoru un bateriju pārstrādes metode. Kadmijs akumulatoros un baterijās ir kadmija pulvera un kadmija oksīda pulvera formā. Kadmija reducēšana no kadmija oksīda ar oglekli elektrošlaka pārkausēšanas procesā nodrošinās maksimālo kadmija iegūšanu no otrreizējiem atkritumiem.

Tiek paredzēta izpētes veikšana – elektrošlaka pārkausēšanas temperatūras režīmu ietekme uz gala produkta (kadmija) kvalitāti un kvantitāti.

Pieejamā tehnoloģija ļaus būtiski uzlabot vidējo tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu sniedzēju bateriju un akumulatoru savākšanu un to tālāku pārstrādi, radot tīrāku un ekoloģiskāku tehnoloģiju kadmija Cd atgūšanai no baterijām un akumulatoriem, kas būs dabisks turpinājums videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā atkritumu apsaimniekošanā.